Een luchtfoto van een rioolwaterzuivering.

Zuiveren van rioolwater

Ieder mens levert afvalwater. Door het gebruik ervan wordt water vervuild. Gebruikt water kunnen we niet zomaar terug in de natuur brengen. Dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. Een van onze taken is om het afvalwater te zuiveren zodat het water daarna weer schoon de natuur in kan. Bij dit zuiveringsproces komt heel wat kijken! Op onze 15 rioolwaterzuiveringen draaien dag en nacht machines om het vieze water het zuiveringsproces te laten doorlopen. Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing.

Lees meer over het zuiveren van rioolwater

Waterkwaliteit

De samenstelling van grond- en oppervlaktewater is belangrijk in ons waterbeheer. Bij de waterkwaliteit letten we op de ecologie en chemie van het water.

Een sloot naast een stuk land.
Waterkwantiteit

Het klinkt zo eenvoudig: ‘niet te droog en niet te nat’. Maar zorgen voor het juiste waterpeil in de sloten is van verschillende factoren afhankelijk. 

Peilschaal in het water.

Projecten

FABulous Farmers

Het voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater zijn aanleiding om het project FABulous Farmers te ondersteunen.

Verschillende gekleurde bloemen op een akker.
Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht.

Een helikopter op vliegveld Midden-Zeeland.
Waterbeheer in eigen hand

Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw.

Een stuw in een sloot.
Planvorming Wateropgave

Ons watersysteem klaar voor de toekomst.

Een knop van een bloem met op de achtergrond een sloot
Zoet water is niet vanzelfsprekend

Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariërs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.