Omdat u dit formulier moet ondertekenen, kun u dit niet digitaal naar het waterschap sturen. 

Download het formulier en stuur het ingevulde formulier zonder postzegel aan:

Waterschap Scheldestromen
Afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 700
4330 WB Middelburg