Waterschap Scheldestromen zorgt ervoor dat u veilig achter de dijken en duinen kunt wonen en werken. We zorgen ook  voor voldoende en schoon oppervlaktewater, het zuiveren van rioolwater en voor veilige buitenwegen in Zeeland. Inwoners, bedrijven en organisaties in ons werkgebied kunnen er op rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen. In onze servicegarantie staat waar u op mag rekenen. Lees meer in onze brochure Servicegarantie.