Een rondje van het waterschap

Op Tholen en Noord-Beveland hebben we veel van die oudheden gepast in een fietsroute. De route Sint Philipsland voert vooral langs de waterkant en beschrijft opvallende plaatsen en gebeurtenissen die met de waterhuishouding en zeewering te maken hebben. Je kunt de routes hier gelijk downloaden. Of kijk ook even verder naar een uitgebreide toelichting van alles wat je tegen kan komen onderweg. 

Wilt u de fietsroute op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op: communicatie@scheldestromen.nl of 088-2461000.

De verschillende routes

Fietsroute Noord-Beveland

De fietsroute loopt rondom het eiland, ongeveer 55 kilometer. Ontdek gemaal De Valle, muraltmuurtjes, dijkcoupure en inlagen.

Een kaart van Noord-Beveland met daarop een fietsroute aangegeven.
Fietsroute Tholen

De fietsroute ‘Rond de kop van Tholen’ is ongeveer 36 kilometer lang. Ontdek een stuw, dijkcoupure, keersluis en slapers.

Een kaart van Tholen met daarop een fietsroute aangegeven.
Fietsroute Sint Philipsland

Deze fietsroute is ongeveer 27 km. Binnendijks én buitendijks genieten. Ontdek de inlaat voor zoet water, het monument Stroomgat 1953, gemaal de Luyster en meer.

Een kaart van Sint Philipsland met daarop een fietsroute aangegeven.

Download de fietsroute voor uw fietsrouteapp

Scan de QR-code met uw mobiele telefoon of klik op de naam van de gewenste route en download direct de fietsroute voor uw fietsrouteapp.