Begroting en meerjarenraming

De plannen van het waterschap worden financieel neergelegd in de begroting en de meerjarenraming. In de meerjarenraming staan de plannen voor de komende 4 jaar. De begroting is de uitwerking van de plannen voor het komende jaar. U kunt de documenten op deze pagina downloaden.

Jaarverslaggeving

Of de plannen zijn behaald en tegen welke kosten is te vinden in de Jaarverslaggeving van het waterschap. Hierin legt het waterschap verantwoording af over het gevoerde beleid en de gedane investeringen. Ook de jaarverslagen van afgelopen jaren kunt u op deze pagina downloaden.

De documenten van 2022 zijn in te zien via scheldestromen.begrotingsapp.nl.