Veilige dijken en duinen

Sterke dijken zijn ons handelsmerk.

Twee dijkwachten lopen op een dijk tijdens een storm.
Schoon en voldoende water

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er teveel of te weinig is.

Een man controleert de waterkwaliteit.
Veilige wegen en fietspaden

Er is altijd werk aan de weg.

Een waterschapsweg met bomen aan beide zijden en recht een sloot en landbouwgrond.
Gezonde bomen en struiken

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. Zieke bomen kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Dat willen we voorkomen.

Man staat in een weiland voor een boom met een meetapparaat in zijn handen.
Maaien

Wegbermen, waterkeringen, waterlopen en terreinen overal moeten we maaien, maar wel zorgvuldig.

Een maaimachine maait een wegberm.
Bestrijding van exoten

Invasieve exoten zijn schadelijk voor de natuur. Daar zitten we niet op te wachten en dus proberen we ze te bestrijden.

Een muskusrattenvanger staat in een waadpak in een sloot met een vangkooi.
Beheer Veerse Meer

Wij proberen uw verblijf aan het Veerse Meer zo aangenaam mogelijk te maken.

Stenen aan de oever van het Veerse Meer met bootjes op de achtergrond.