Dijken en duinen

Sterke dijken en duinen zijn ons handelsmerk. Als beheerder van de meeste dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km) is veiligheid onze topprioriteit. Wind en water zorgen ervoor dat ze heel wat te verduren krijgen. Daarom houden we ze nauwlettend in de gaten en ondernemen we waar nodig actie. De inspecties doen we meestal met de auto. Maar ook te voet. Onze mannen leggen zo ware kustmarathons af. Soms met mooi weer, maar vaker met een gure wind en met een beetje pech in de stromende regen.

Video met ondertiteling 

Veilige waterkeringen

Als beheerder van de meeste Zeeuwse waterkeringen, is veiligheid prioriteit nummer 1. We houden rekening met een zeespiegelstijging op basis van reële klimaatscenario’s zodat veilig wonen in Zeeland haalbaar en betaalbaar blijft. We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat.
Lees meer over:

Lees meer over: