Adressen archieven

Zeeuws Archief
Postbus 40, 4330 AB Middelburg
Hofplein 16, 4331 CK Middelburg

Di t/m vr: 10.00 - 17.00 uur

De binnenkant van het Zeeuws Archief.
Archief waterschapskantoor Terneuzen
Postbus 70, 4330 AB Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

Ma t/m woe: 10.00 - 16.00 uur

Een rij archiefmappen in een archiefkast.

Bezoekersregelement

In het bezoekersreglement zijn regels opgenomen waaraan bezoekers van de archiefbewaarplaats van waterschap Scheldestromen, locatie Kennedylaan 1 te Terneuzen zich bij het doen van onderzoek dienen te houden. 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Bezoekersreglement archiefbewaarplaats waterschap Scheldestromen".

1. Algemeen

1.1. Het archief van waterschap Scheldestromen te Terneuzen, Kennedylaan 1, is voor het publiek geopend op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

1.2. Bezoekers hebben toegang tot de leeskamer, welke zich bevindt op de begane grond. 

1.3. Voor het doen van onderzoek, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (telefonisch 088-2461117 of via e-mail info@scheldestromen.nl). 

1.4. Er geldt in het gebouw een algemeen rookverbod. 

1.5. Het nuttigen van koffie of thee is slechts toegestaan aan een tafel waarop zich geen archiefstukken bevinden.

2. Bezoekersregistratie en toegang

2.1 Bezoekers melden en registreren zich in de centrale hal bij de receptie van het waterschap. 

2.2 Bij een eerste bezoek krijgt de bezoeker een exemplaar van het bezoekersreglement uitgereikt door een medewerker/beheerder van het archief. 

2.3 De bezoeker laat jassen, tassen en koffers achter bij de daarvoor bedoelde garderobe.

3. Raadpleging

3.1 Stukken worden aangevraagd via de aanwezige medewerker/beheerder, welke de stukken uit de archiefbewaarplaats haalt. 

3.2 .Er kunnen uitsluitend stukken worden opgevraagd uit archieven en collecties, die toegankelijk zijn middels een inventaris of plaatsingslijst. 

3.3 Na aanvraag duurt het maximaal 15 minuten voordat stukken ter inzage worden gegeven. 

3.4 Inzage en openbaarheid wordt conform de Archiefwet en het afzonderlijk bij archieven bepaalde geregeld. 

3.5 Indien de toestand van archiefstukken daartoe aanleiding geeft of die stukken niet veilig aan de bezoeker kunnen worden verstrekt, kan de inzage worden afgewezen door de medewerker/beheerder. 

3.6 Indien de bezoeker niet verklaart dat het onderzoek een historisch, wetenschappelijk, genealogisch of statistisch doel dient, zullen geen stukken ter inzage worden gegeven de onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

3.7 Voor de inzage waarvan de openbaarheid is beperkt kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het waterschapsbestuur. 

3.8 Raadpleging van stukken kan alleen op de daartoe aangewezen werkplek plaatsvinden. 

3.9 Op de archiefstukken mag niet worden geschreven. Vouwen, kreuken of scheuren dienen te worden voorkomen. 

3.10 Leunen op stukken, bevochtigen van pagina’s of blijvend aanbrengen van bladwijzers is niet toegestaan. 

3.11 De aangetroffen interne volgorde van de geraadpleegde stukken mag niet worden veranderd. 

3.12 Na raadpleging dienen de stukken weer te worden geretourneerd aan de medewerker.

4. Reproducties

4.1 Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiële staat zich daartegen verzet of er andere wettelijke beletselen zijn in de ogen van de aanwezige medewerker/beheerder. 

4.2 Reproduceren kan op aanvraag gebeuren door een medewerker en mag niet door de bezoeker zelf worden gedaan. 

4.3 De kosten van reproducties zijn vooraf vastgesteld en zijn vermeld in de legesverordening. 

4.4 Het fotograferen met eigen apparatuur (zonder flits) is toegestaan, maar niet zonder toestemming van de medewerker/beheerder.

5. Uitlenen

5.1 Behoudens wettelijke bepalingen en het vorenstaande wordt van de archieven niets uitgeleend, tenzij de medewerker/beheerder daartoe in bijzondere gevallen een uitzondering mogelijk acht (bijv. tentoonstellingen). Hiervan wordt verslag gedaan met afspraak van de wijze van vervoer als de datum en tijd van de te retourneren stukken.

6. Klachten en beroep

6.1 Indien u het niet eens bent met de beslissing van de medewerker/beheerder kan schriftelijk in beroep gegaan worden bij het waterschapsbestuur. 

6.2 Voor klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling van het waterschap.

Direct naar

Inhoud archieven waterschap Zeeuwse Eilanden

Noord- en Zuid-Beveland

 • Adriaanpolder 
 • Anna-Frisopolder 
 • Al te Kleinpolder 
 • Anna-Mariapolder 
 • Baarland, waterschap 
 • Boonepolder 
 • Borsselepolder 
 • Borsselepolder, waterkering 
 • Camperlandpolder 
 • De Bathpolders 
 • De breede watering bewesten Yerseke, waterschap 
 • De brede watering van Zuid-Beveland en Noord- en Zuid-Beveland, waterschappen 
 • De buitenpolders van Nisse 
 • De Damespolder 
 • De Hogerwaardpolder Anna-Frisopolder, waterkering 
 • De Perponcherpolder 
 • De Valkenissegeul, waterschap 
 • Ellewoutsdijk, waterschap 
 • Ellewoutsdijk en Borsselepolder, waterkering 
 • Emmanuëlpolder 
 • Fredericapolder 
 • Frederikspolder 
 • Geersdijkpolder 
 • Goessche c.a., waterschap 
 • 's-Gravenpolder, waterschap 
 • Heerenpolder 
 • 's-Heer Arendskerke, waterschap 
 • Heer Janszpolder 
 • Heer Janszpolder c.a., afwateringsschap
 • Hoekekenskerke, waterschap 
 • Jacobpolder 
 • Jacobapolder 
 • Jonkvrouw Annapolder 
 • Jonkvrouw Annapolder, waterkering 
 • Karelpolder 
 • Katspolder 
 • Koningspolder 
 • Krabbendijke, waterschap 
 • Kreekrakpolder 
 • Kruiningen, waterschap 
 • Leendert Abrahampolder 
 • Leendert Abrahampolder, waterkering 
 • Maagspolder 
 • Mairepolder 
 • Mariapolder 
 • Middel-Zwake, waterschap 
 • Molenpolder 
 • Nieuwlandepolder 
 • Nieuw-Noord-Bevelandpolder 
 • Nieuw-Olzendepolder 
 • Nieuw-Sabbingepolder 
 • Nieuwe-Kraaijertpolder 
 • Nieuwe-West-Kraaijertpolder 
 • Nisse-Stellepolder 
 • Noord-Beveland, waterschap 
 • Noord-Kraajiertpolder 
 • Onrustpolder 
 • Onrustpolder, Jacobapolder en Anna-Frisopolder, waterkering 
 • Oostpolder ('s Heer Arendskerke) 
 • Oostpolder (Krabbendijke) 
 • Oost-Bevelandpolder 
 • Oost-Bevelandpolder en Wilhelminapolder, waterkering 
 • Oost-Nieuwland 
 • Ooster-Zwake 
 • Oud-Kortgenepolder 
 • Oud- en Nieuw-Noord-Bevelandpolder 
 • Oud-Noord-Bevelandpolder 
 • Oud-Wolphaartsdijkpolder 
 • Oude-Kraaijertpolder 
 • Ovezand, waterschap 
 • Quarlespolder 
 • Reigersbergsepolder 
 • Rippolder 
 • Schengepolder 
 • Sluis aan den Oosterlandpolder, waterschap voor uitwatering door 
 • Sluis in de Piet, waterschap voor uitwatering door 
 • Soelekerkepolder 
 • Sophiapolder 
 • Spieringpolder 
 • Stadspolder 
 • Stadspolder c.a., afwateringsschap 
 • Stroodorpepolder 
 • Thoornpolder 
 • Valkenissepolder 
 • Van Citterspolder 
 • Vlietepolder 
 • Vlietepolder, waterkering 
 • Völckerpolder 
 • Waarde, waterschap 
 • Westpolder 
 • Westerlandpolder 
 • Westkerkepolder 
 • West-Kraaijertpolder 
 • Wilhelminapolder 
 • Willempolder 
 • Willempolder c.a., afwateringsschap 
 • Willem Adriaanpolder 
 • Willem-Annapolder 
 • Willem-Annapolder, waterkering 
 • Wissekerkepolder 
 • Zimmermanpolder
 • Zuidvlietpolder

Schouwen-Duiveland

 • Adriana Johannapolder 
 • Altekleinpolder 
 • Bloois en Oud-Bommenede, waterschap 
 • Borrenbroodpolder 
 • Bruinisse, waterschap 
 • Burgh en Westlandpolder 
 • Commissie Dijkdepôts op Schouwen-Duiveland 
 • De Jongepolder 
 • De Vierbannen van Duivelandpolder 
 • Dreischorpolder 
 • Galgepolder 
 • Gooikens- en Nieuwlandpolder 
 • Gouweveer en Zelke, waterschap 
 • Groot-Bettewaardepolder 
 • Henriëttepolder 
 • Klein-Bettewaarde of Saspolder 
 • Maarlandpolder 
 • Nieuw-Bommenede, waterschap 
 • Nieuwe-of-Jongepolder van Dreischor of Belder 
 • Noordgouwe, waterschap 
 • Ooster- en Sirjanslandpolder 
 • Oosterenban van Schouwenpolder 
 • Schouwen, waterschap 
 • Schouwen-Duiveland, waterschap 
 • Verbrandemanpolder 
 • Westerenban van Schouwenpolder 
 • Zonnemairepolder 
 • Zuidernieuwlandpolder 
 • Voorlopige Commissie uit de samenwerkende waterschappen en polders op Schouwen-Duiveland, later van Vertrouwenmannen 
 • W. Badon Ghijben

Tholen en St. Philipsland

 • Abraham Wissepolder 
 • Anna-Jacobapolder 
 • Anna-Jacobapolder en Willempolder 
 • Broek en Rooland, waterschap 
 • De Houwerpolder 
 • Deurloopolder 
 • De Vrije Polders onder Tholen, waterschap 
 • Henriëttepolder 
 • Hollarepolder 
 • Kramerspolder 
 • Moggershilpolder 
 • Muijepolder 
 • Nieuwe-Annex-Stavenissepolder 
 • Oude Polder 
 • Oud-Kempenshofstedepolder 
 • Oud-Kempenhofstedepolder en Moggershilpolder, waterkering 
 • Oud-Vossemeer, waterschap 
 • Poortvliet, waterschap 
 • Prins Hendrikpolder 
 • Rumoirtpolder 
 • Scherpenisse, waterschap 
 • Scherpenisse, waterkering 
 • Sluispolder 
 • St. Annaland, waterschap 
 • Stavenisse, waterschap 
 • St. Maartensdijk, waterschap 
 • St. Philipsland, waterschap 
 • Suzannapolder, waterkering 
 • Tholen, waterschap, 1959 - 1975 
 • Tholen, waterschap, 1975 - 1995 
 • Van Haaftenpolder 
 • Vrijberghepolder 
 • Willempolder

Walcheren

 • Bijleveldpolder 
 • Elizabethpolder 
 • Johannapolder 
 • Middelburgsche polder 
 • Molenpolder 
 • Mortierepolder 
 • Nieuwerkerkepolder 
 • Nieuw St. Jooslandpolder 
 • Oranjepolder 
 • Oud St. Jooslandpolder 
 • Rapenburgpolder
 • Schorerpolder 
 • Suzannapolder 
 • Waaijenburgpolder 
 • Wilhelminapolder
 • Walcheren, polder, 1511 - 1870 
 • Walcheren, polder, 1870 - 1953 
 • Walcheren, polder en waterschap, 1954 - 1975 
 • Walcheren, waterschap, 1975 - 1995 
 • Walcheren, wegschap

Overig

 • Recreatieschap Het Veerse Meer 
 • Technologische Dienst en Centraal Laboratorium Zeeuwse Waterschappen

Inhoud archieven waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Aanwezige archieven in het waterschapsarchief

In de archiefbewaarplaats van het kantoor in Terneuzen worden onderstaande archieven bewaard en beheerd van de inliggende rechtsvoorgangers van het waterschap Zeeuws Vlaanderen. Deze archieven zijn ingevolge de Archiefwet 1995 openbaar en dus voor iedereen ter inzage. Het raadplegen van de archieven is gratis. Voor het maken van afdrukken/kopieën dient men te betalen.

Aanwezige archieven:

 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Het Vrije van Sluis jaren 1500 - 1941 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Axeler Ambacht incl. archief waterkering calamiteuze polders Ser-Lippens ca. jaren 1595 - 1964 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Hulster Ambacht jaren 1609 - 1964 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap De Ver.Braakmanpolders incl. archief calamiteuze polder Nieuw-Neuzen jaren 1653 - 1964 
 • Archief waterkering calamiteuze waterschap Walsoorden 1871 - 1976 (1981)
 • Archief calamiteuze polder Adornis 1871 - 1977 (1981)
 • Archief calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes 1871 - 1977 (1981)
 • Archief calamiteuze polders Tienhonderd en Zwarte 1871 - 1977 (1980)
 • Archief calamiteuze waterschap Oud en Jong Breskens 1871 - 1977 (1980)
 • Archief waterschap Het Vrije van Sluis (1840) 1941  1989 (1995)
 • Archief calamiteuze polder Nieuw Neuzen 1965 - 1977 
 • Archief waterkering calamiteuze polders Ser-Lippens ca. jaren 1965 - 1977 
 • Archief Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) jaren 1960 - 1981 
 • Archief waterschap Axeler Ambacht jaren 1965 - 1981 
 • Archief waterschap De Ver.Braakmanpolders jaren 1965 - 1981 
 • Archief waterschap Hulster Ambacht (1952) 1965 - 1998
 • Archief waterschap De Drie Ambachten jaren 1982 - 1989
 • Archief waterschap Het Vrije van Sluis (1965) 1990 - 1998 (2001)
 • Archief waterschap De Drie Ambachten (1964) 1990 - 1998 (2002), incl. gedeponeerd archief van de Stichting ter bevordering van het milieu in Zeeuwsch-Vlaanderen 1994 - 2008
 • Inventaris van de Adviesdienst Waterbeheer Zeeuws-Vlaanderen 1988 - 1998

De kaartenverzamelingen van deze archieven zijn gedigitaliseerd, zodat ze digitaal raadpleegbaar zijn. 

Het waterschapsarchief is uitsluitend volgens afspraak te bezoeken. Neem contact op met het Zeeuws Archief indien u een van bovenstaande archieven wilt inzien.