U kunt de archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuws-Vlaanderen inzien in het Historisch Informatie Punt dat zich in het gebouw van het waterschap in Terneuzen bevindt.

Voor informatie over openingstijden, het reserveren van een werkplek en het reserveren van stukken verwijzen we u graag naar de website van het Zeeuws Archief en specifiek naar de webpagina’s over onze studiezaal in Middelburg en de locatie in Terneuzen.

Op Archieven.nl zijn de digitale inventarissen van de archieven van de rechtsvoorgangers te vinden.

Het archief van de website is eenvoudig online te bekijken en gaat terug tot 21 november 2016.

Adressen archieven

De binnenkant van het Zeeuws Archief.
Zeeuws Archief
Postbus 40, 4330 AB Middelburg
Hofplein 16, 4331 CK Middelburg

Di t/m vr: 10.00 - 17.00 uur

Historisch Informatie Punt
Postbus 70, 4330 AB Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

Ma t/m woe: 10.00 - 16.00 uur

Bezoekersregelement

In het bezoekersreglement zijn regels opgenomen waaraan bezoekers van de archiefbewaarplaats van waterschap Scheldestromen, locatie Kennedylaan 1 te Terneuzen zich bij het doen van onderzoek dienen te houden. 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Bezoekersreglement archiefbewaarplaats waterschap Scheldestromen".

1. Algemeen

1.1. Het archief van waterschap Scheldestromen te Terneuzen, Kennedylaan 1, is voor het publiek geopend op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

1.2. Bezoekers hebben toegang tot de leeskamer, welke zich bevindt op de begane grond. 

1.3. Voor het doen van onderzoek, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (telefonisch 088-2461117 of via e-mail info@scheldestromen.nl). 

1.4. Er geldt in het gebouw een algemeen rookverbod. 

1.5. Het nuttigen van koffie of thee is slechts toegestaan aan een tafel waarop zich geen archiefstukken bevinden.

2. Bezoekersregistratie en toegang

2.1 Bezoekers melden en registreren zich in de centrale hal bij de receptie van het waterschap. 

2.2 Bij een eerste bezoek krijgt de bezoeker een exemplaar van het bezoekersreglement uitgereikt door een medewerker/beheerder van het archief. 

2.3 De bezoeker laat jassen, tassen en koffers achter bij de daarvoor bedoelde garderobe.

3. Raadpleging

3.1 Stukken worden aangevraagd via de aanwezige medewerker/beheerder, welke de stukken uit de archiefbewaarplaats haalt. 

3.2 .Er kunnen uitsluitend stukken worden opgevraagd uit archieven en collecties, die toegankelijk zijn middels een inventaris of plaatsingslijst. 

3.3 Na aanvraag duurt het maximaal 15 minuten voordat stukken ter inzage worden gegeven. 

3.4 Inzage en openbaarheid wordt conform de Archiefwet en het afzonderlijk bij archieven bepaalde geregeld. 

3.5 Indien de toestand van archiefstukken daartoe aanleiding geeft of die stukken niet veilig aan de bezoeker kunnen worden verstrekt, kan de inzage worden afgewezen door de medewerker/beheerder. 

3.6 Indien de bezoeker niet verklaart dat het onderzoek een historisch, wetenschappelijk, genealogisch of statistisch doel dient, zullen geen stukken ter inzage worden gegeven de onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

3.7 Voor de inzage waarvan de openbaarheid is beperkt kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het waterschapsbestuur. 

3.8 Raadpleging van stukken kan alleen op de daartoe aangewezen werkplek plaatsvinden. 

3.9 Op de archiefstukken mag niet worden geschreven. Vouwen, kreuken of scheuren dienen te worden voorkomen. 

3.10 Leunen op stukken, bevochtigen van pagina’s of blijvend aanbrengen van bladwijzers is niet toegestaan. 

3.11 De aangetroffen interne volgorde van de geraadpleegde stukken mag niet worden veranderd. 

3.12 Na raadpleging dienen de stukken weer te worden geretourneerd aan de medewerker.

4. Reproducties

4.1 Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiële staat zich daartegen verzet of er andere wettelijke beletselen zijn in de ogen van de aanwezige medewerker/beheerder. 

4.2 Reproduceren kan op aanvraag gebeuren door een medewerker en mag niet door de bezoeker zelf worden gedaan. 

4.3 De kosten van reproducties zijn vooraf vastgesteld en zijn vermeld in de legesverordening. 

4.4 Het fotograferen met eigen apparatuur (zonder flits) is toegestaan, maar niet zonder toestemming van de medewerker/beheerder.

5. Uitlenen

5.1 Behoudens wettelijke bepalingen en het vorenstaande wordt van de archieven niets uitgeleend, tenzij de medewerker/beheerder daartoe in bijzondere gevallen een uitzondering mogelijk acht (bijv. tentoonstellingen). Hiervan wordt verslag gedaan met afspraak van de wijze van vervoer als de datum en tijd van de te retourneren stukken.

6. Klachten en beroep

6.1 Indien u het niet eens bent met de beslissing van de medewerker/beheerder kan schriftelijk in beroep gegaan worden bij het waterschapsbestuur. 

6.2 Voor klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling van het waterschap.

Direct naar
Noord- en Zuid-Beveland
 • Adriaanpolder 
 • Anna-Frisopolder 
 • Al te Kleinpolder 
 • Anna-Mariapolder 
 • Baarland, waterschap 
 • Boonepolder 
 • Borsselepolder 
 • Borsselepolder, waterkering 
 • Camperlandpolder 
 • De Bathpolders 
 • De breede watering bewesten Yerseke, waterschap 
 • De brede watering van Zuid-Beveland en Noord- en Zuid-Beveland, waterschappen 
 • De buitenpolders van Nisse 
 • De Damespolder 
 • De Hogerwaardpolder Anna-Frisopolder, waterkering 
 • De Perponcherpolder 
 • De Valkenissegeul, waterschap 
 • Ellewoutsdijk, waterschap 
 • Ellewoutsdijk en Borsselepolder, waterkering 
 • Emmanuëlpolder 
 • Fredericapolder 
 • Frederikspolder 
 • Geersdijkpolder 
 • Goessche c.a., waterschap 
 • 's-Gravenpolder, waterschap 
 • Heerenpolder 
 • 's-Heer Arendskerke, waterschap 
 • Heer Janszpolder 
 • Heer Janszpolder c.a., afwateringsschap
 • Hoekekenskerke, waterschap 
 • Jacobpolder 
 • Jacobapolder 
 • Jonkvrouw Annapolder 
 • Jonkvrouw Annapolder, waterkering 
 • Karelpolder 
 • Katspolder 
 • Koningspolder 
 • Krabbendijke, waterschap 
 • Kreekrakpolder 
 • Kruiningen, waterschap 
 • Leendert Abrahampolder 
 • Leendert Abrahampolder, waterkering 
 • Maagspolder 
 • Mairepolder 
 • Mariapolder 
 • Middel-Zwake, waterschap 
 • Molenpolder 
 • Nieuwlandepolder 
 • Nieuw-Noord-Bevelandpolder 
 • Nieuw-Olzendepolder 
 • Nieuw-Sabbingepolder 
 • Nieuwe-Kraaijertpolder 
 • Nieuwe-West-Kraaijertpolder 
 • Nisse-Stellepolder 
 • Noord-Beveland, waterschap 
 • Noord-Kraajiertpolder 
 • Onrustpolder 
 • Onrustpolder, Jacobapolder en Anna-Frisopolder, waterkering 
 • Oostpolder ('s Heer Arendskerke) 
 • Oostpolder (Krabbendijke) 
 • Oost-Bevelandpolder 
 • Oost-Bevelandpolder en Wilhelminapolder, waterkering 
 • Oost-Nieuwland 
 • Ooster-Zwake 
 • Oud-Kortgenepolder 
 • Oud- en Nieuw-Noord-Bevelandpolder 
 • Oud-Noord-Bevelandpolder 
 • Oud-Wolphaartsdijkpolder 
 • Oude-Kraaijertpolder 
 • Ovezand, waterschap 
 • Quarlespolder 
 • Reigersbergsepolder 
 • Rippolder 
 • Schengepolder 
 • Sluis aan den Oosterlandpolder, waterschap voor uitwatering door 
 • Sluis in de Piet, waterschap voor uitwatering door 
 • Soelekerkepolder 
 • Sophiapolder 
 • Spieringpolder 
 • Stadspolder 
 • Stadspolder c.a., afwateringsschap 
 • Stroodorpepolder 
 • Thoornpolder 
 • Valkenissepolder 
 • Van Citterspolder 
 • Vlietepolder 
 • Vlietepolder, waterkering 
 • Völckerpolder 
 • Waarde, waterschap 
 • Westpolder 
 • Westerlandpolder 
 • Westkerkepolder 
 • West-Kraaijertpolder 
 • Wilhelminapolder 
 • Willempolder 
 • Willempolder c.a., afwateringsschap 
 • Willem Adriaanpolder 
 • Willem-Annapolder 
 • Willem-Annapolder, waterkering 
 • Wissekerkepolder 
 • Zimmermanpolder
 • Zuidvlietpolder
Schouwen-Duiveland
 • Adriana Johannapolder 
 • Altekleinpolder 
 • Bloois en Oud-Bommenede, waterschap 
 • Borrenbroodpolder 
 • Bruinisse, waterschap 
 • Burgh en Westlandpolder 
 • Commissie Dijkdepôts op Schouwen-Duiveland 
 • De Jongepolder 
 • De Vierbannen van Duivelandpolder 
 • Dreischorpolder 
 • Galgepolder 
 • Gooikens- en Nieuwlandpolder 
 • Gouweveer en Zelke, waterschap 
 • Groot-Bettewaardepolder 
 • Henriëttepolder 
 • Klein-Bettewaarde of Saspolder 
 • Maarlandpolder 
 • Nieuw-Bommenede, waterschap 
 • Nieuwe-of-Jongepolder van Dreischor of Belder 
 • Noordgouwe, waterschap 
 • Ooster- en Sirjanslandpolder 
 • Oosterenban van Schouwenpolder 
 • Schouwen, waterschap 
 • Schouwen-Duiveland, waterschap 
 • Verbrandemanpolder 
 • Westerenban van Schouwenpolder 
 • Zonnemairepolder 
 • Zuidernieuwlandpolder 
 • Voorlopige Commissie uit de samenwerkende waterschappen en polders op Schouwen-Duiveland, later van Vertrouwenmannen 
 • W. Badon Ghijben
Tholen en St. Philipsland
 • Abraham Wissepolder 
 • Anna-Jacobapolder 
 • Anna-Jacobapolder en Willempolder 
 • Broek en Rooland, waterschap 
 • De Houwerpolder 
 • Deurloopolder 
 • De Vrije Polders onder Tholen, waterschap 
 • Henriëttepolder 
 • Hollarepolder 
 • Kramerspolder 
 • Moggershilpolder 
 • Muijepolder 
 • Nieuwe-Annex-Stavenissepolder 
 • Oude Polder 
 • Oud-Kempenshofstedepolder 
 • Oud-Kempenhofstedepolder en Moggershilpolder, waterkering 
 • Oud-Vossemeer, waterschap 
 • Poortvliet, waterschap 
 • Prins Hendrikpolder 
 • Rumoirtpolder 
 • Scherpenisse, waterschap 
 • Scherpenisse, waterkering 
 • Sluispolder 
 • St. Annaland, waterschap 
 • Stavenisse, waterschap 
 • St. Maartensdijk, waterschap 
 • St. Philipsland, waterschap 
 • Suzannapolder, waterkering 
 • Tholen, waterschap, 1959 - 1975 
 • Tholen, waterschap, 1975 - 1995 
 • Van Haaftenpolder 
 • Vrijberghepolder 
 • Willempolder
Walcheren
 • Bijleveldpolder 
 • Elizabethpolder 
 • Johannapolder 
 • Middelburgsche polder 
 • Molenpolder 
 • Mortierepolder 
 • Nieuwerkerkepolder 
 • Nieuw St. Jooslandpolder 
 • Oranjepolder 
 • Oud St. Jooslandpolder 
 • Rapenburgpolder
 • Schorerpolder 
 • Suzannapolder 
 • Waaijenburgpolder 
 • Wilhelminapolder
 • Walcheren, polder, 1511 - 1870 
 • Walcheren, polder, 1870 - 1953 
 • Walcheren, polder en waterschap, 1954 - 1975 
 • Walcheren, waterschap, 1975 - 1995 
 • Walcheren, wegschap
Overig
 • Recreatieschap Het Veerse Meer 
 • Technologische Dienst en Centraal Laboratorium Zeeuwse Waterschappen
Aanwezige archieven in het waterschapsarchief

In de archiefbewaarplaats van het kantoor in Terneuzen worden onderstaande archieven bewaard en beheerd van de inliggende rechtsvoorgangers van het waterschap Zeeuws Vlaanderen. Deze archieven zijn ingevolge de Archiefwet 1995 openbaar en dus voor iedereen ter inzage. Het raadplegen van de archieven is gratis. Voor het maken van afdrukken/kopieën dient men te betalen.

Aanwezige archieven:

 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Het Vrije van Sluis jaren 1500 - 1941 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Axeler Ambacht incl. archief waterkering calamiteuze polders Ser-Lippens ca. jaren 1595 - 1964 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap Hulster Ambacht jaren 1609 - 1964 
 • Archief vm. polders/waterschappen waterschap De Ver.Braakmanpolders incl. archief calamiteuze polder Nieuw-Neuzen jaren 1653 - 1964 
 • Archief calamiteuze polder Nieuw Neuzen 1965 - 1977 Archief waterkering calamiteuze.polders Ser-Lippens ca. jaren 1965 - 1977 
 • Archief Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL) jaren 1960 - 1981 
 • Archief waterschap Axeler Ambacht jaren 1965 - 1981 
 • Archief waterschap De Ver.Braakmanpolders jaren 1965 - 1981 
 • Archief waterschap De Drie Ambachten jaren 1982 – 1989

De kaartenverzamelingen van deze archieven zijn gedigitaliseerd, zodat ze digitaal raadpleegbaar zijn. 

Het archiefdeel van het waterschap Het Vrije van Sluis over de periode 1941-1989 is nog in bewerking en de archievendelen Vrije van Sluis 1990-1998, Hulster Ambacht 1965-1998 en De Drie Ambachten 1990-1998 moeten nog bewerkt (=geschoond en geïnventariseerd) worden.

Het waterschapsarchief is uitsluitend volgens afspraak te bezoeken. Contactpersoon voor het archief is mevr. D. van Rijsbergen (tel. 088-2461117 / e-mailadres: info@scheldestromen.nl).