Een waterschapper legt zijn boot aan bij een steiger.

Het waterschap maait, plaatst steigers en zorgt voor toiletten

Het waterschap is overal te vinden in het buitengebied. Zo ook bij het Veerse Meer. Wij doen er alles aan om uw verblijf aangenamer te maken door:

  • het maaien van de recreatieterreinen;
  • het aanleggen en onderhouden van strandjes;
  • het plaatsen en legen van prullenbakken en toiletten;
  • het aanleggen en onderhouden van steigers;
  • het onderhouden van de eilanden;
  • het aanleggen van fietspaden;
  • het onderhouden van oevers en damwanden.

Vindt u dat een van deze zaken niet goed is geregeld of uitgevoerd? We horen graag van u. Bel ons op 088-2461000 of mail naar info@scheldestromen.nl.

Gratis aanmeren voor 24 uur

Overal in het meer vindt u steigers en aanlegplaatsen waar u gratis kunt afmeren. In het Veerse Meer geldt de 24-uurs afmeerregeling. Deze regeling hebben we met de omliggende gemeenten ingesteld zodat alle watersporters gratis kunnen genieten van bepaalde plekken. Als iemand een week lang zou afmeren, kunnen anderen nooit bij die plaats komen. Wilt u voor een langere tijd aanleggen? Dan kunt u terecht in een van de prachtige jachthavens.

Aangemeerde boten op het Veerse Meer.

Barbecueën mag

Maar voorkom open vuur. Er is overal veel beplanting. We willen voorkomen dat die beschadigd raakt doordat iemand vuurtje wilden stoken. Onze handhavers houden geregeld een oogje in het zeil.

Een waterschapsbord bij het Veerse Meer met informatie.

Neem een duik mét waterschoenen

Helaas hebben we in het Veerse Meer op veel plaatsen last van de Japanse oester. Let op, deze schelpen zijn vlijmscherp. Je kunt er diepe snijwonden aan overhouden. We adviseren u altijd met waterschoenen het water in te gaan. Tijdens de reguliere schoonmaak van de stranden halen we afval, zoals plastic, wier en oesterschelpen, zoveel mogelijk weg.

Strandgangers aan het Veerse Meer.
Een BOA zit geknield en kijkt de camera in met het Veerse Meer op de achtergrond.

Samen handhaven

We hopen dat iedereen het gebied netjes houdt. Buitengewoon opsporingsambtenaren van de omliggende gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Goes, de RUD, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Het Zeeuwse Landschap, Sportvisserij Zuid-West Nederland, politie Zeeland-West Brabant, Landelijke Eenheid Waterpolitie, NVWA, Natuurmonumenten en waterschap Scheldestromen controleren op deze regels. Samen voeren ze verschillende surveillances en handhavingsacties uit. De handhavingsacties worden ondersteund door de Gebruikersraad Veerse Meer, een vertegenwoordiging van onder andere watersportverenigingen, jachthavens en de Recron. De samenwerkingspartners leveren (buitengewoon) opsporingsambtenaren voor de acties en het waterschap stelt zijn speedboot de Stormvogel ter beschikking. De boot wordt ingezet voor de controles van de eilanden en auto’s worden ingezet voor de controles van op de walsteigers. Met deze acties blijven we ervoor zorgen dat iedereen een plezierig verblijf heeft bij het Veerse Meer. 

Veilig varen

Het kan druk zijn op het water met beroepsschippers, recreanten en watersporters. Om samen op een veilige manier gebruik te maken van vaarwegen, is het belangrijk dat alle gebruikers rekening met elkaar houden, de belangrijkste vaarregels kennen en zich ernaar gedragen. Varen doe je namelijk samen! Kijk voor interessante informatie over waterveiligheid, vaarroutes en actuele nieuwtjes op de website of download de brochure.