Zieke en oude bomen verwijderen we. We planten dan nieuwe bomen terug. Er komen niet altijd dezelfde boomsoorten terug. We planten verschillende soorten. Ze mogen niet ziektegevoelig zijn, maar moeten wel passen in het landschap. In ons beleidsplan kunt u lezen hoe zorgvuldig wij met onze bomen en struiken omgaan. In ons beheerplan leest u hoe we het beheer vormgeven. We hebben onze plannen vooraf met belangenverenigingen en overheden besproken. Beide documenten vindt u terug onder Downloads.

Ieder seizoen (vanaf november tot en met maart) worden locaties aangepakt waar groot onderhoud nodig is. Het waterschap haalt zieke en oude bomenrijen weg en plant nieuwe beplanting terug. Naast dit werk gaat de zes gecertificeerde groenmedewerkers van het waterschap door met de continue zorg voor de bomen. Ze houden de conditie van iedere boom scherp in de gaten en houden hun gezondheid bij in een bomenpaspoort.

Bomen langs een kanaal.

Boomveiligheidscontrole

Voor het waterschap staat de veiligheid van de weggebruikers voorop. Dit betekent dat de bomen en struiken geen gevaar mogen opleveren. Oude of zieke bomen kunnen hun takken verliezen of kunnen om vallen bij een storm. Om dit te voorkomen voeren de groenmedewerkers jaarlijks een boomveiligheidscontrole uit aan een kwart van het bomenbestand. Zo worden al onze bomen iedere vier jaar officieel gecontroleerd, naast de jaarlijkse bomenschouw. Deze bomenschouw vindt ook na een storm plaats.

Een waterschapsweg met bomen aan beide zijden en recht een sloot en landbouwgrond.

Bomen in alle soorten en maten

We willen dat onze bomen en struiken van verschillende leeftijden zijn. En we willen verschillende soorten. Zo voorkomen we dat we al het groen in 1 keer moeten weghalen en vervangen. Stel je voor dat je langs een weg alleen maar iepen of essen hebt. Dan kunnen de iepziekte of essentaksterfte zorgen dat alle bomen daar tegelijk ziek worden.
Dat willen we niet. Daarom planten we nu vaker een eik en een esdoorn. Deze bomen worden minder snel ziek en kunnen heel oud worden. In onze winderige provincie moeten bomen ook de zuidwestenwind en zoute zeewind kunnen doorstaan. Veel verschillende soorten zijn ook goed voor de natuur. Vogels, insecten, vleermuizen en planten houden allemaal van verschillende bomen om in te nestelen of om bij te eten. Een extra reden dus om onze bomen en struiken gezond te houden.