Ook als er op educatief gebied bepaalde doelen te behalen zijn, kunnen we overgaan tot sponsoring. We beschouwen sponsoring zeker niet als een vorm van relatiebeheer en het is niet bedoeld om culturele- of sportevenenementen te sponsoren. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld de Kustmarathon en de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen, waarvan het parcours grotendeels over waterschapswegen gaat. Hierbij komt onze wegbeheertaak en ook de kustveiligheid prominent naar voren.

Criteria/voorwaarden

 • Er moet een directe relatie zijn met het werk van het waterschap.
 • De doelgroep die door sponsoring bereikt wordt, moet relevant zijn voor het waterschap.
 • De te ondersteunen organisatie of stichting moet er een zijn waarmee het waterschap geassocieerd wil worden.
 • De kosten moeten opwegen tegen de te verwachten baten (moeten in verhouding zijn).
 • Het waterschap moet er daadwerkelijk iets aan hebben, dus niet slechts een naamsvermelding in bijvoorbeeld een programmaboekje.
 • Als tegenprestatie moet het waterschap zich kunnen profileren. Het project moet financieel haalbaar zijn.
 • Een bijdrage is in principe eenmalig.
 • De bijdrage moet een positieve invloed hebben op het imago van het waterschap.
 • Het waterschap moet invloed kunnen hebben op publicitaire acties.
 • Er mag geen sprake zijn van negatieve neveneffecten.

Mogelijke vormen van sponsoring

 • Geldelijke sponsoring met tegenprestatie. Een bijdrage aan een bepaald project of evenement waarbij het waterschap zich kan profileren. Bijvoorbeeld een bijdrage toezeggen voor een tentoonstelling en vervolgens zelf de gelegenheid krijgen om een eigen onderdeel in te vullen dat deel uitmaakt van de tentoonstelling.
 • Afname van een aantal artikelen, vrijkaarten. Bijvoorbeeld bij de uitgave van een bepaald boek over een waterschapsonderwerp of een voorstelling.
 • Beschikbaar stellen van materiaal en materieel. Deze vorm komt met name voor bij musea.
 • Verrichten van hand- en spandiensten. Deze vorm komt met name voor bij musea, tentoonstellingen, historische voorstellingen, evenementen.

Wilt u een sponsorverzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar info@scheldestromen.nl.