Bestuur

Bestuur

Op deze pagina staat informatie over het bestuur van het waterschap. Het dagelijks bestuur, de algemene vergadering en de drie commissies zijn hier te vinden. Daarnaast zijn de vergaderstukken hier te raadplegen en de audioverslagen van algemene vergaderingen die hebben plaatsgevonden. Het bestuur wordt geadviseerd door de secretaris-directeur. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de griffier van het waterschap.

De algemene vergadering wordt gekozen via rechtstreekse verkiezingen. De laatste keer vonden deze plaats op 20 maart 2019. Uit de algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur geformeerd. Het dagelijks bestuur is enigszins vergelijkbaar met het College van B&W bij gemeenten en de algemene vergadering met de gemeenteraad. Het waterschap heeft ook 3 commissies: Bestuurlijke en Economische Zaken (BEZ), Waterkeringen en Wegen (WW) en de commissie Waterbeheer (WB).

Op 18 maart 2019 waren er waterschapsverkiezingen. Het dagelijks bestuur heeft samen met de algemene vergadering een waterschapsbreed bestuursakkoord opgesteld. Dit is in algemene vergadering van 10 okt. 2019 vastgesteld. Van dit akkoord is de Strategienota 2019-2023 afgeleid. Hierin is de koers voor de komende jaren vastgelegd. Beide documenten zijn hieronder op te vragen.

Waterschapsprogramma 2019-2023 (pdf. 3 MB)
Strategienota 2019-2023 (pdf, 946 KB)

 

 

 

Video met ondertiteling

Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur inclusief secretaris-directeur Eric Jongmans.

Algemene vergadering

Algemene vergadering van het waterschap.

Vergaderstukken

Agenda's van de algemene- en commissievergaderingen van het waterschap.

Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

Voorzitter Marleen Blommaert

Commissie Waterkeringen en Wegen

Voorzitter Johan Hessing

Commissie Waterbeheer

Voorzitter Kees Hanse

Verkiezingen 2019

Hallo Zeeuwse stemgerechtigden! We mogen weer stemmen! Lees hier alles over onze waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.