Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door de secretaris-directeur. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de griffier van het waterschap.

De algemene vergadering wordt gekozen via rechtstreekse verkiezingen. De laatste keer vonden deze plaats op 15 maart 2023. De volgende verkiezingen zijn in 2027. Uit de algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur geformeerd. Het dagelijks bestuur is enigszins vergelijkbaar met het College van B&W bij gemeenten en de algemene vergadering met de gemeenteraad. Het waterschap heeft ook 3 commissies: Bestuurlijke en Economische Zaken (BEZ), Waterkeringen en Wegen (WW) en de commissie Waterbeheer (WB).

Vergaderstukken

Dagelijks bestuur

Alles over het dagelijks bestuur.

De 5 dagelijks bestuursleden staan in de hal van het waterschapskantoor
Algemene vergadering

Alles over de algemene vergadering

De algemene vergadering vergadert in het waterschapskantoor.
Secretaris-directeur

De secretaris-directeur adviseert het bestuur.

Jordan Daane staat voor een gemaal
Vergaderstukken

Klik op de datum van de betreffende vergadering om de agenda en vergaderstukken te bekijken.

Een rij archiefmappen in een archiefkast.
Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

Voorzitter Robert van Seventer

Het kantoor in Middelburg met de op de voorgrond een fietstunneltje en vlaggenmasten.
Commissie Waterkeringen en Wegen

Voorzitter Ron de Kort

Een rode vuurtoren op een dijk.
Commissie Waterbeheer

Voorzitter Marleen Blommaert

Een bloesem in bloei voor een water bij Axel.