Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd door de secretaris-directeur. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de griffier van het waterschap.

De algemene vergadering wordt gekozen via rechtstreekse verkiezingen. De laatste keer vonden deze plaats op 15 maart 2023. De volgende verkiezingen zijn in 2027. Uit de algemene vergadering wordt het dagelijks bestuur geformeerd. Het dagelijks bestuur is enigszins vergelijkbaar met het College van B&W bij gemeenten en de algemene vergadering met de gemeenteraad. Het waterschap heeft ook 3 commissies: Bestuurlijke en Economische Zaken (BEZ), Waterkeringen en Wegen (WW) en de commissie Waterbeheer (WB).

Vergaderstukken

Bestuursakkoord en strategienota

Het dagelijks bestuur heeft samen met de algemene vergadering een waterschapsbreed bestuursakkoord opgesteld. Dit is in algemene vergadering van 10 okt. 2019 vastgesteld. Van dit akkoord is de Strategienota 2019-2023 afgeleid. Hierin is de koers voor de komende jaren vastgelegd. 

De 5 dagelijks bestuursleden staan in de hal van het waterschapskantoor
Dagelijks bestuur

Alles over het dagelijks bestuur.

Algemene vergadering

Alles over de algemene vergadering

Jordan Daane staat voor een gemaal
Secretaris-directeur

De secretaris-directeur adviseert het bestuur.

Vergaderstukken

Klik op de datum van de betreffende vergadering om de agenda en vergaderstukken te bekijken.

Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

Voorzitter Robert van Seventer

Commissie Waterkeringen en Wegen

Voorzitter Ron de Kort

Commissie Waterbeheer

Voorzitter Marleen Blommaert