Over deze website

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en spant zich in om deze inhoud actueel, juist en relevant te houden.  Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de exacte inhoud van de websites waar wij naar verwijzen.

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site zijn van groot belang. Daarom staan wij open voor uw opmerkingen of ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt dit melden via het formulier voor vragen of meldingen op onze website of een e-mail sturen naar info@scheldestromen.nl.

Privacy

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen altijd vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Via een schriftelijk verzoek kunt  u ons laten weten dat u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen naar onze privacyverklaring

Cookies

Waterschap Scheldestromen maakt gebruik van cookies om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersstatistieken bij te houden en voor het delen van content van en naar sociale netwerkwerken. Het waterschap verzamelt of bewaart hierbij geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.  Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar de pagina cookies op onze website.

Auteursrechten

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Waterschap Scheldestromen behoudt zich het auteursrecht voor van waterschapsinformatie op deze website, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik maken, dan kunt u dit melden via het formulier vragen of meldingen op onze website of een e-mail sturen naar info@scheldestromen.nl.

Voor het gebruik van overige informatie kunt u op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie een schriftelijk verzoek indienen.

Responsible Disclosure Policy

Waterschap Scheldestromen beschikt ook over een Responsible Disclosure Policy. Deze kun u lezen door te klikken op de volgende koppeling: Responsible Disclosure Policy