Privacy

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming, (pdf, 1,05 MB) wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Via een schriftelijk verzoek kunt u ons laten weten dat u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen naar onze privacyverklaring. 

Ga naar de privacyverklaring
 

Cookies

Waterschap Scheldestromen maakt gebruik van cookies om deze website goed te laten functioneren en om bezoekersstatistieken bij te houden. Het waterschap verzamelt of bewaart hierbij geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.  Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar de pagina Cookies op onze website.

Alles over Cookies
 

Hoe wij Matomo gebruiken

Waterschap Scheldestromen analyseert de website met het programma Matomo. Dit programma verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Door deze informatie weten we beter wat bezoekers willen. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.
 

Auteursrechten

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Waterschap Scheldestromen behoudt zich het auteursrecht voor van waterschapsinformatie op deze website, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik maken, dan kunt u dit melden via het meldingenformulier of via info@scheldestromen.nl.

Voor het gebruik van overige informatie kunt u op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie een schriftelijk verzoek indienen.
 

Responsible Disclosure Policy

Waterschap Scheldestromen beschikt ook over een Responsible Disclosure Policy. 

Bekijk de Responsible Disclosure Policy