Actueel

Nieuwsberichten

Volop bezig met onderhoud aan onze waterschapswegen

Wij zijn vorige maand begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan onze verschillende...

Bestuursvergaderingen waterschap digitaal

De bestuursvergaderingen van het waterschap van volgende week vinden digitaal plaats. De...

Jaarrekening 2019: waterschap investeerde fors in Zeeland

De jaarrekening van het jaar 2019 is bekend. Er is een batig slotsaldo van 1,7 miljoen euro. Dit...

Start zandsuppletie bij Dishoek

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek...

Waterschap baggert Stierskreek bij Aardenburg

Waterschap Scheldestromen start met het baggeren van de Stierskreek, tussen het Lap-schuursche Gat...

Droogte: Waterschap houdt water zo veel mogelijk vast

Merk je het ook in je tuin? We gaan van heel nat, naar kurk droog! Pas sinds eind februari is het...