Actueel

Nieuwsberichten

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap....

Test inzet speurhonden bij bestrijding muskusratten

Afgelopen dagen testte waterschap Scheldestromen de inzet van speurhonden bij de bestrijding van...

Digitale presentatie 27 oktober voor iedereen

Deltacommissaris Peter Glas: ‘Iedereen moet aan de slag met water in Zeeland’ Water...

Luistertip: Over Water en Klimaat

In de podcastsersie Deltaprogramma ‘Over water & klimaat’ wordt besproken wat er in...

Groenbestek waterschap van start

Het waterschap start in november met de werkzaamheden van het Groenbestek 2020/2021. Dit...

Waterschap verbetert verkeersveiligheid op de Wijkhuisweg, Oostkapelle

Maandag 19 oktober starten wij met de voorbereidende werkzaamheden om de verkeersveiligheid op de...