Actueel

Nieuwsberichten

Let op negatieve gevolgen van warmte en water

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van...

Nieuwe zeedijk Hedwigepolder nog niet goedgekeurd

Waterschap Scheldestromen heeft de vervangende zeedijk die is aangelegd om het achter de...

Verwijderen loszittende planken Zuiderhoofd Westkapelle

Als de weersomstandigheden het toelaten starten we woensdagmorgen 18 mei met het verwijderen van de...

Jaarresultaat Scheldestromen bekend

Positief resultaat door hogere belastingopbrengsten en uitgesteld werk De jaarverslaggeving over...

Vragen over maaien waterkering

We hebben veel vragen ontvangen over het maaien van een waterkering bij de Heerenkeet op Schouwen-...

Nieuwe dagelijks bestuursleden Scheldestromen

Vandaag zijn tijdens een ingelaste algemene vergadering twee nieuwe portefeuillehouders in het...