Naam Functie E-mail Fractie
dr. R. (Robert) van Seventer Voorzitter robert.vanseventer@scheldestromen.nl BBB
L.F. (Lou) Waterman Wnd. voorzitter lou.waterman@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
drs. I. de Bree Ambtelijk secretaris ivan.debree@scheldestromen.nl -
ir. G. (Guiljam) van der Schelde Wnd. ambtelijk secretaris guiljam.vanderschelde@scheldestromen.nl -
T. (Tom) van der Meer lid tom.vandermeer@scheldestromen.nl BBB
ir. B.A. (Bastiaan) van 't Westeinde plv. lid bastiaan.vantwesteinde@scheldestromen.nl BBB
G.J.C. (Gert-Jan) Minderhoud lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
P. (Paul) van Kerckhoven plv. lid paul.vankerckhoven@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
H.G.L. (Henk) Verheuvel AA lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
J.W. (Jan Willem) van de Velde plv. lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP
ing. P. (Paul) Versluijs lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA
E.S. (Ellen) de Feijter plv. lid ellen.defeijter@scheldestromen.nl CDA
R.P.M.  (Ron) de Kort lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA
D. (Dieuwke) Louwrink plv. lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA
M.F. (Marleen) Blommaert lid marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
H. (Harm) Verbeek plv. lid harm.verbeek@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
ir. C. (Conny) Almekinders lid conny.almekinders@scheldestromen.nl VVD
N.J.G. (Nathalie) de Visser  plv. lid nathalie.devisser@scheldestromen.nl VVD
L.F. (Lou) Waterman lid lou.waterman@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
ir. G. (Glenny) Davidse plv. lid glenny.davidse@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
mr. H.M. (Heleen) Hamelink lid heleen.hamelink@scheldestromen ChristenUnie
J. (Jaap) van Ginkel plv. lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie
M. (Merijn) Horck lid merijn.horck@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
K.M. (Karin) Körver plv. lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
A.F.M. (Ad) van Hees lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen
M.L.I. den Dekker plv. lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
ing. H. (Hanko) Blok lid hanko.blok@scheldestromen.nl ZLTO
G.J. (Gillis) Klompe plv. lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO