Openbare informatie

Wet & regelgeving

De regelgeving voor waterschap Scheldestromen is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden. Kijk op Overheid.nl voor alle verordeningen en om uitgebreid te zoeken. 

Officiële publicaties maakt waterschap Scheldestromen digitaal bekend via Officiële bekendmakingen.
 

Organisatiegegevens en organogram

Op de contactpagina staan alle adres- en contactgegevens van waterschap Scheldestromen. In het organogram ziet u de organisatiestructuur. 
 

Vergaderstukken

De algemene vergadering en commissies vergaderen regelmatig. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen te bezoeken. Alle vergaderdata, agenda's en te bespreken stukken publiceren wij vooraf. Op de pagina Bestuur kom je meer te weten over het bestuur van waterschap Scheldestromen.
 

Wet open overheid

Via de Wet open overheid (Woo) kunt u informatie opvragen over alles wat de overheid doet. 

Meer informatie over de Woo volgt.