Naam functie e-mailadres fractie
M.F. (Marleen) Blommaert voorzitter marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
G.J. (Gillis) Klompe Wnd. voorzitter gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd
Onno Kasse Ambtelijk secretaris onno.kasse@scheldestromen.nl -
E. (Ellen) Lambert Wnd. ambtelijk secretaris ellen.lambert@scheldestromen.nl -
J.W.M. (Wim) van de Heijning lid wim.vandeheijning@scheldestromen.nl BBB
drs. G.A.M. (Geert) de Bruijckere lid geert.debruijckere@scheldestromen.nl BBB
C.J. (Kees) Jansen van Rozendaal plv.lid kees.jansenvanrozendaal@scheldestromen.nl BBB
P.A.F. (Paula) Stoker lid paula.stoker@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
T.K.M. (Tom) Willaert  plv.lid tom.willaert@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
J.C.P. (Jan Pieter) Bijnagte lid janpieter.bijnagte@scheldestromen.nl SGP
C.M.J. (Marcel) Goud plv. lid marcel.goud@scheldestromen.nl SGP
E.S. (Ellen) de Feijter lid ellen.defeijter@scheldestromen.nl CDA
P.P.C. (Paul) Versluijs plv. lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA 
M.J. (Chiel) de Wit lid chiel.dewit@scheldestromen.nl PvdA
R.P.M. (Ron) de Kort plv. lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA
A.E.M.C. (Alex) van Hootegem lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
E. (Ed) Peerbolte plv. lid ed.peerbolte@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
H. (Hubrecht) Janse lid hubrecht.janse@scheldestromen.nl VVD
P.A.J.C. (Philip) Thomaes plv. lid philip.thomaes@scheldestromen.nl VVD
G. (Glenny) Davidse lid glenny.davidse@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
M.D. (Marina) Eckardt  plv.lid marina.eckardt@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
J.J. (Jaap) van Ginkel lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie
J.J. (Jan) van Oosten plv. lid jan.vanoosten@scheldestromen.nl ChristenUnie
K.M. (Karin) Körver lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
M.A. (Merijn) Horck plv. lid merijn.horck@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
M.L.I. (Marty) den Dekker lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
A. (Ad) van Hees plv. lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen
ing. G.J. (Gilles) Klompe lid gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd 
J.J. (Hanko) Blok FV plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl Ongebouwd