Toegankelijkheid website

Voldoen we aan de webrichtlijnen?

Waterschap Scheldestromen vindt het belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken: jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid, dyslectisch of mensen met een visuele of auditieve beperking. Daarom zijn wij bezig om de website te laten voldoen aan de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is de website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen. 

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-04-2022.

Deze verklaring geldt voor de website:

http://scheldestromen.nl 

De officiële toegankelijkheidsverklaring van waterschap Scheldestromen is gepubliceerd in het Register van toegankelijkheids­verklaringen (pdf, 638 kB) .

 

Het toegankelijkheidslabel van Waterschap Scheldestromen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Meer informatie?

Lees het volledige rapport: Toegankelijkheidsonderzoek Waterschap Scheldestromen (scheldestromen.nl) op WCAG 2.1 

Tips of opmerkingen?

Als u (bepaalde onderdelen van) scheldestromen.nl minder toegankelijk vindt, kunt u contact met ons opnemen. Als het nodig is, dan zoeken we zo snel mogelijk een oplossing.

Heeft u informatie nodig die niet toegankelijk is? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid?  Neem  contact met ons op. We zorgen er dan voor dat u de informatie alsnog ontvangt.