Toegankelijkheid website

Voldoen we aan de webrichtlijnen?

Waterschap Scheldestromen vindt het belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken: jong, oud, laagopgeleid of hoogopgeleid, dyslectisch of mensen met een beperking. Daarom zijn wij bezig om de website te laten voldoen aan de webrichtlijnen. Onze website voldoet grotendeels aan de webrichtlijnen. Het kan wel zijn dat de website op bepaalde onderdelen niet hieraan voldoet. Dat komt door de grootte van de website.

Als u problemen met de informatie op deze website heeft, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat moeten we nog verbeteren?

Hieronder staan de onderdelen waarop we niet volledig voldoen aan de webrichtlijnen.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Wij verbeteren eerst het ontwerp van de website en de teksten. Daarna zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk pdf’s aan de webrichtlijnen voldoen. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Scheldestromen.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de webrichtlijnen. Daardoor kan Scheldestromen.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de webrichtlijnen voldoen.  Pdf’s van vóór 1 januari 2015 maken we niet drempelvrij. Dit is namelijk niet verplicht.

Als oplossing voor het probleem hanteren we een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de webrichtlijnen voldoen. Maar Scheldestromen.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn.

Oude content

Voor bestanden die niet meer actueel zijn, is in sommige gevallen een webarchief beschikbaar op de website. Denk bijvoorbeeld aan oude nieuwsberichten. Wij passen oude bestanden niet meer aan. Dat zou te veel tijd en geld kosten. Sommige bezoekers van de website kunnen oude content nu niet of niet goed gebruiken. Wij hebben hier geen alternatief voor.

Om het aantal minder toegankelijke bestanden zo klein mogelijk te houden, stellen we strenge eisen aan nieuwe bestanden.

Geografische kaarten

Op dit moment zijn er geen toegankelijke kant-en-klare oplossingen voor geo-informatie. Tot het moment dat er wel een dergelijke oplossing beschikbaar is, volstaat het om de informatie die in de kaart wordt getoond ook in tekst aan te bieden. Ook hieraan werken wij.

 

Tips of opmerkingen?

Als u (bepaalde onderdelen van) scheldestromen.nl minder toegankelijk vindt, kunt u contact met ons opnemen. Als het nodig is, dan zoeken we zo snel mogelijk een oplossing.

Heeft u informatie nodig die niet toegankelijk is? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid?  Neem  contact met ons op. We zorgen er dan voor dat u de informatie alsnog ontvangt.