Deze exoten bestrijden wij:

Muskusrat

Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden.

Een muskusrat in het gras.
Rivierkreeft

De Zeeuwse wateren zijn veelal brak, waardoor het vaak te zout is voor veel planten en dieren. Ondanks dat zijn er meerdere soorten rivierkreeften waargenomen.

Een mederwerker van het waterschap toont een rivierkreeft.
Reuzenberenklauw, akkerdistels en jakobskruid

Deze planten zorgen voor brandblaren, overwoekeren landbouwgrond of zijn gevaarlijk voor vee.

De bloemen van een berenklauw.
Japanse duizendknoop

Deze snelgroeiende plant verdringt bestaande planten en kan door scheuren van funderingen groeien en door asfalt breken.

Japanse duizendknoop in een tuin.