Deze exoten bestrijden wij:

Een muskusrat in het gras.
Muskusrat

Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden.

Een mederwerker van het waterschap toont een rivierkreeft.
Rivierkreeft

De Zeeuwse wateren zijn veelal brak, waardoor het vaak te zout is voor veel planten en dieren. Ondanks dat zijn er meerdere soorten rivierkreeften waargenomen.

De bloemen van een berenklauw.
Reuzenberenklauw, akkerdistels en jakobskruid

Deze planten zorgen voor brandblaren, overwoekeren landbouwgrond of zijn gevaarlijk voor vee.

Japanse duizendknoop

Deze snelgroeiende plant verdringt bestaande planten en kan door scheuren van funderingen groeien en door asfalt breken.