Interactieve kaart teeltvrije zones

Droge of natte sloten zijn bepalend voor het wel of niet toepassen van teeltvrije zones langs sloten. Op deze kaart ziet u een overzicht van teeltvrije zones.

Algemene Vergadering digitaal

De eerstvolgende openbare Algemene Vergadering vindt plaats op 25 feb. 2021

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gratis abonnement

Vraag een gratis abonnement aan op ons tijdschrift Scheldestromen

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Waterschap: reageren blijft mogelijk op interactieve kaart teeltvrije zones

Waterschap Scheldestromen hanteert sinds eind 2020 een eenduidige definitie voor droge en natte...

Huurovereenkomst kustparkeerterreinen

De gemeente Veere gaat alle kustparkeerterreinen op het Veerse grondgebied van ons huren. We...

Werkzaamheden Koekoeksweg tussen Meliskerke en Aagtekerke

Waterschap Scheldestromen voert vanaf de eerste week van maart 2021 werkzaamheden uit aan de...