Week van ons water

Vanaf 17 tot en met 24 oktober 2018 is het weer de Week van Ons Water. We doen mee met twee activiteiten: een gastles en technische excursie.

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gastlessen en excursies

Maak kinderen bekend met de werkzaamheden van het waterschap.

Bezwaar maken

Tegen de aanslag waterschapsbelastingen of een besluit van het waterschap.

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Tijdschrift Scheldestromen

Neem een gratis abonnement op ons tijdschrift!

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Gratis activiteiten in Week van Ons Water

Vanaf 17 tot en met 24 oktober 2018 is het weer de landelijke Week van Ons Water. Op diverse...

Start aanleg natuurvriendelijke oever in Wolphaartsdijk

In de week van 17 september starten we met de aanleg van een zogenoemde natuurvriendelijke...

Voorlopig op hoofdlijnen akkoord met voorstellen aanpassen belastingstelsel

Waterschap Scheldestromen kan zich op hoofdlijnen vinden in de voorstellen van de Unie van...