Droogte en waterkwaliteit

Lees hier alles over de droogte van 2020: onttrekkingen uit oppervlakte- en grondwater, maar ook de gevolgen van droogte voor waterkwaliteit.

Maaien van wegbermen

We maaien onze wegbermen zodat u veilig de weg kunt gebruiken. Dit doen we heel zorgvuldig voor de natuur.

Maatregelen coronavirus

Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, waterschap blijft bereikbaar

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gratis abonnement

Vraag een gratis abonnement aan op ons tijdschrift Scheldestromen

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Praktijkproef Droogte Volkerak Zoommeer

In het najaar van 2020 wordt de Praktijktproef Droogte bij het Volkerak Zoommeer uitgevoerd....

Waterschap vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoet water uit de Reigerbergsche- en...

Proef zonnepanelen dijk Ritthem

Op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem in Zeeland zijn de afgelopen maanden verschillende...