Gladheid; zo pakken we dat aan

De Zeeuwse wegbeheerders proberen de doorgaande wegen begaanbaar te houden. Hoe pakken ze dit aan?

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gastlessen en excursies

Maak kinderen bekend met de werkzaamheden van het waterschap.

Bezwaar maken

Tegen de aanslag waterschapsbelastingen of een besluit van het waterschap.

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Waterschapsbelastingen

Het waterschapswerk wordt bekostigd met belastingen

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Let op: verkeershinder Kattendijksedijk

Vanaf maandag 18 tot en met vrijdag 22 december is de Kattendijksedijk tussen Kattendijke en de...

Uitreiking subsidie verkenningsfase dijkversterking Hansweert

Vanmiddag ontvangt het waterschap uit handen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de...

Werkzaamheden persleiding Wemeldinge

Dinsdag 12 december, 09.05 uur De natte weersomstandigheden maken het lastig om...