Maaien en baggeren

We zijn weer begonnen met het jaarlijkse onderhoud van onze waterlopen.

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gastlessen en excursies

Maak kinderen bekend met de werkzaamheden van het waterschap.

Bezwaar maken

Tegen de aanslag waterschapsbelastingen of een besluit van het waterschap.

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Gratis tijdschrift

Iets met Zeeland? Vraag ons gratis tijdschrift aan.

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Eerste reactie Zeeuwse overheden op Troonrede en Miljoenennota

Op 19 september 2017 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement met het...

Deltaplan tegen wateroverlast vraagt om extra investeringen

De waterschappen zijn blij met het vandaag gepresenteerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het...

Waterschap waarschuwt voor slik op de weg

Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik dat tijdens het rooien op...