Warmte en Water

Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater. Door de warmte en droogte kan de waterkwaliteit achteruit gaan.

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gastlessen en excursies

Maak kinderen bekend met de werkzaamheden van het waterschap.

Bezwaar maken

Tegen de aanslag waterschapsbelastingen of een besluit van het waterschap.

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Gratis tijdschrift

Iets met Zeeland? Vraag ons gratis tijdschrift aan.

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Zeeuws Open Huis

Op zaterdag 8 juli opent het waterschap, samen met andere Zeeuwse overheden, de deuren voor het...

Rijkswaterstaat en waterschap testen innovatieve palen van maaisel

Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen testen innovatieve beschoeiing. Langs een...

Veel overlast door illegaal parkeren op dijken

Het waterschap ondervindt in West-Zeeuws-Vlaanderen veel last van illegaal parkeren en rijden over...