Droogte

Lees hier alles over de droogte van het voorjaar 2020

Maaien van wegbermen

We maaien onze wegbermen zodat u veilig de weg kunt gebruiken. Dit doen we heel zorgvuldig voor de natuur.

Maatregelen coronavirus

Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, waterschap blijft bereikbaar

Melding maken

Vragen, opmerkingen of overlast? Meld het ons.

Vergunning aanvragen

De vergunningen die het waterschap verleent en aanvraagformulieren.

Gratis abonnement

Vraag een gratis abonnement aan op ons tijdschrift Scheldestromen

Interactieve kaarten

Het waterschapswerk op de kaart, ook bij jou in de buurt!

Werken en stage lopen

Over werken, stage lopen en vacatures

Waterschap Scheldestromen

Actueel

Volop bezig met onderhoud aan onze waterschapswegen

Wij zijn vorige maand begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan onze verschillende...

Bestuursvergaderingen waterschap digitaal

De bestuursvergaderingen van het waterschap van volgende week vinden digitaal plaats. De...

Jaarrekening 2019: waterschap investeerde fors in Zeeland

De jaarrekening van het jaar 2019 is bekend. Er is een batig slotsaldo van 1,7 miljoen euro. Dit...