Laatste nieuws

Natte start droogteseizoen

In september ging het droogteseizoen van 2023 over in een natseizoen met neerslagrecords, waardoor er plaatselijk overlast ontstond, maar ook het neerslagtekort van de zomer aangevuld is.

Lees meer over Natte start droogteseizoen
Een gevulde regenmeter.
11 april 2024
Waterschap Scheldestromen stelt sloten ter beschikking voor GLB eco-regeling

De Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen geeft toestemming aan agrariërs om in 2024 sloten op te geven voor de GLB eco-regeling, wanneer voldaan kan worden aan de voorwaarden. 

Lees meer over Waterschap Scheldestromen stelt sloten ter beschikking voor GLB eco-regeling
Een sloot tussen de weilanden.
5 april 2024
Grenslinde Hansweert kan toch blijven

De grenslinde bij Hansweert blijft staan.

Lees meer over Grenslinde Hansweert kan toch blijven
grenslinde
4 april 2024
Een man meet de waterkwaliteit op een rioolwaterzuivering.

Over ons

Sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water, daar werken we dag en nacht aan met 500 waterschappers. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen erop rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen.

Lees meer over Scheldestromen

425 kilometer dijken en duinen

Zonder dijken en duinen geen droge voeten.

4000 kilometer wegen en fietspaden

Dat is van hier tot Lissabon en weer terug!

15 rioolwaterzuiveringen in Zeeland

Die zuiveren het afvalwater, zodat het daarna weer schoon de natuur in kan.

125000 bomen in ons beheer

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. We willen voorkomen dat zieke bomen onveilige verkeerssituaties veroorzaken.

Onze taken

Sterke dijken en duinen

Sterke dijken en duinen zijn ons handelsmerk. Als beheerder van de meeste dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km) is veiligheid onze topprioriteit. 

Een rode vuurtoren op een dijk.
Onze taken

Schoon en voldoende water

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een overschot, een tekort of een vervuiling is. En het water dat wij met z'n allen vuil maken kan ook niet zomaar terug de sloot in.

Tanks op de rioolwaterzuivering
Onze taken

Veilige wegen en fietspaden

Niet alle waterschappen onderhouden wegen. Wij wel. In totaal zo'n 4000 kilometer aan wegen en fietspaden.

Weg met wielrenners en bomen.
Onze taken

Gezonde bomen en struiken

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. Zieke bomen kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Dat willen we voorkomen.

Een polderweg met bomen en struiken.