Natte start droogteseizoen

Deze omschakeling van droog naar nat weer had onder andere gevolgen voor het binnenhalen van de oogst en voor het winter klaar maken en zaaien van gewassen voor het seizoen 2024. 

Aansluitend is in het nieuwe jaar er zeer regelmatig, met soms grote hoeveelheden, neerslag gevallen. De bodem is verzadigd, zeer zeker de toplaag. Door de weinige vorst van afgelopen winter is er geen goede structuur voor een goed zaaibed.

Om klaar te zijn voor het groei- en (droogte)seizoen van 2024 worden de weersomstandigheden gevolgd en wordt er met het peilbeheer op ingespeeld om droogtetekorten te minimaliseren en overlast zo veel als mogelijk te voorkomen.

Droge zomers

Droge zomers komen steeds vaker voor in Nederland. Zo behoorden de zomers van 2018, 2019, 2020 en 2022 tot de vijf procent droogste zomers ooit.  De waterschappen werken daarom samen met de collega’s van Rijkswaterstaat, provincies en drinkwaterbedrijven aan een structurele aanpak om droogteproblemen tegen te gaan. Waar Nederland eerst vooral gericht was op het afvoeren van water, ligt de focus nu ook op het vasthouden van water en het vergroten van de watervoorraad. Denk aan de herinrichting van beken, het stimuleren van afkoppelen, het infiltreren van regenwater en het hergebruik van gezuiverd rioolwater.

Updates

Op deze pagina houden we u op de hoogte van het droogteseizoen in Zeeland.

> Ga naar de droogtemonitor van het KNMI voor de actuele informatie