Interactieve kaarten

Van baggergebieden tot waterschapswegen en cultuurhistorie. Op onze interactieve kaarten vindt u allerlei informatie.

Zee die tegen de dijk aan spat.
Formele klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop het waterschap u heeft behandeld? Dan wilt u mogelijk de formele klachtenprocedure volgen.

Duinen met een donkere lucht op de achtergrond.
Bezwaar maken

Besluiten van het waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en genomen. Als u het niet eens bent met een besluit, of als u een klacht heeft, kunt u schriftelijk bezwaar maken. 

Basaltstenen als dijkbekleding.
Schade

Vindt u dat het waterschap aansprakelijk is voor schade aan uw eigendommen? Dan kunt u het waterschap aansprakelijk stellen.

Grote zaal met een tribune met ingeklapte stoelen.
Vergaderruimte huren

Waterschap Scheldestromen verhuurt in Middelburg diverse vergaderruimten, een cursusruimte en een grote presentatiezaal.

Een waterschapsauto met op de achtergrond wandelaars van de kustmarathon.
Sponsoring

In sommige gevallen sponsoren we evenementen of activiteiten. Dit doen we alleen onder bepaalde voorwaarden.

Paalhoofden op het strand.
Getijdenboekjes

Vraag uw getijdenboekje van Vlissingen-Breskens of Zierikzee aan.