Interactieve kaarten

Van baggergebieden tot waterschapswegen en cultuurhistorie. Op onze interactieve kaarten vindt u allerlei informatie.

Een kaart van Sint Philipsland met daarop een fietsroute aangegeven.
Formele klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop het waterschap u heeft behandeld? Dan wilt u mogelijk de formele klachtenprocedure volgen.

Zee die tegen de dijk aan spat.
Bezwaar maken

Besluiten van het waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en genomen. Als u het niet eens bent met een besluit, of als u een klacht heeft, kunt u schriftelijk bezwaar maken. 

Duinen met een donkere lucht op de achtergrond.
Schade

Vindt u dat het waterschap aansprakelijk is voor schade aan uw eigendommen? Dan kunt u het waterschap aansprakelijk stellen.

Basaltstenen als dijkbekleding.
Vergaderruimte huren

Waterschap Scheldestromen verhuurt in Middelburg diverse vergaderruimten, een cursusruimte en een grote presentatiezaal.

Grote zaal met een tribune met ingeklapte stoelen.
Sponsoring

In sommige gevallen sponsoren we evenementen of activiteiten. Dit doen we alleen onder bepaalde voorwaarden.

Een waterschapsauto met op de achtergrond wandelaars van de kustmarathon.
Getijdenboekjes

Vraag uw getijdenboekje van Vlissingen-Breskens of Zierikzee aan.

Paalhoofden op het strand.