Adresgegevens

De hal van kantoor Middelburg.
Correspondentieadres
Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Het kantoor in Middelburg met de op de voorgrond een fietstunneltje en vlaggenmasten.
Bezoekadres
Kantoor Middelburg
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

Ma t/m do: 08.00 - 17.00 uur
Vr: 08.00 - 16.30 uur

Buitenkant van het kantoor in Terneuzen.
Bezoekadres
Kantoor Terneuzen
Kennedylaan 1, 4538AE Terneuzen

Ma t/m do: 08.00 - 17.00 uur
Vr: 08.00 - 16.30 uur

Sabewa Zeeland

Sinds 2013 int Sabewa Zeeland alle betalingen van de waterschapsbelastingen. Kasbetalingen kunt u doen aan het kasloket van Sabewa Zeeland in het waterschapskantoor in Terneuzen.

Website Sabewa

Het belastingloket

Voor vragen kunt u terecht bij Sabewa Zeeland

 Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

 Maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 13:00 uur