Adresgegevens

Waterschap Scheldestromen
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
De hal van kantoor Middelburg.
Correspondentieadres
Kantoor Middelburg
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

Ma t/m do: 08.00 - 17.00 uur
Vr: 08.00 - 16.30 uur

Het kantoor in Middelburg met de op de voorgrond een fietstunneltje en vlaggenmasten.
Bezoekadres
Kantoor Terneuzen
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

Ma t/m do: 08.00 - 17.00 uur
Vr: 08.00 - 16.30 uur

Het waterschapskantoor in Terneuzen.
Bezoekadres

Sabewa Zeeland

Sinds 2013 int Sabewa Zeeland alle betalingen van de waterschapsbelastingen. Kasbetalingen kunt u doen aan het kasloket van Sabewa Zeeland in het waterschapskantoor in Terneuzen.

Website Sabewa

Het belastingloket

Voor vragen kunt u terecht bij Sabewa Zeeland

 Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen

 Maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 13:00 uur