Regelgeving

Vastgelegd in de verordeningen

De regelgeving voor waterschap Scheldestromen is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden.

Hieronder kunt u zoeken op titel, of zien welke regelgeving op een bepaalde datum geldig was/is. Om uitgebreid te zoeken, kijk op overheid.nl

Aansluitverordening
Geldig vanaf 01 jan 2004
Lees meer over Aansluitverordening
Archiefverordening waterschap Scheldestromen 2019
Geldig vanaf 01 jan 2019
Lees meer over Archiefverordening waterschap Scheldestromen 2019
Beleidsregels berekening vervuilingswaarde IBA–systemen 2017
Geldig vanaf 17 mei 2017
Lees meer over Beleidsregels berekening vervuilingswaarde IBA–systemen 2017
Besluit Informatiebeheer Waterschap Scheldestromen 2019
Geldig vanaf 01 jan 2019
Lees meer over Besluit Informatiebeheer Waterschap Scheldestromen 2019
Besluit mandaat illegale onttrekkingen
Geldig vanaf 17 apr 2020
Lees meer over Besluit mandaat illegale onttrekkingen
Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 28 dec 2018
Lees meer over Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011
Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 14 jan 2011
Lees meer over Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011
Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012
Geldig vanaf 20 jun 2019
Lees meer over Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012
Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 09 mei 2012
Lees meer over Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011
Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Geldig vanaf 23 okt 2020
Lees meer over Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Legesverordening waterschap Scheldestromen 2016
Geldig vanaf 23 nov 2017
Lees meer over Legesverordening waterschap Scheldestromen 2016
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 21 feb 2014
Lees meer over Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen
Overlegverordening
Geldig vanaf 01 jan 2011
Lees meer over Overlegverordening
Peilbesluit Braakman e.o.
Geldig vanaf 23 dec 2015
Lees meer over Peilbesluit Braakman e.o.
Peilbesluit Campen
Geldig vanaf 02 dec 2017
Lees meer over Peilbesluit Campen
Peilbesluit Maelstede-Dekker
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer over Peilbesluit Maelstede-Dekker
Peilbesluit Noord-Beveland
Geldig vanaf 27 jul 2013
Lees meer over Peilbesluit Noord-Beveland
Peilbesluit Schenge
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer over Peilbesluit Schenge
Peilbesluit Sint Philipsland
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer over Peilbesluit Sint Philipsland
Peilbesluit Tholen
Geldig vanaf 12 okt 2013
Lees meer over Peilbesluit Tholen
Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland
Geldig vanaf 24 mei 2014
Lees meer over Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland
Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost
Geldig vanaf 05 jul 2014
Lees meer over Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost
Reglement van orde voor de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 03 mrt 2011
Lees meer over Reglement van orde voor de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen
Reglement van orde voor de commissies waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 03 mrt 2011
Lees meer over Reglement van orde voor de commissies waterschap Scheldestromen 2011
Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Geldig vanaf 21 dec 2022
Lees meer over Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
Geldig vanaf 21 dec 2022
Lees meer over Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
Geldig vanaf 15 dec 2016
Lees meer over Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
Verordening behandeling bezwaren waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 14 jan 2011
Lees meer over Verordening behandeling bezwaren waterschap Scheldestromen
Verordening bezwarenregeling personele aangelegenheden
Geldig vanaf 06 jan 2011
Lees meer over Verordening bezwarenregeling personele aangelegenheden
Verordening elektronische bekendmaking waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 03 apr 2014
Lees meer over Verordening elektronische bekendmaking waterschap Scheldestromen
Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet
Geldig vanaf 15 jan 2011
Lees meer over Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet
Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023
Geldig vanaf 01 jan 2023
Lees meer over Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023
Verordening nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 01 mei 2012
Lees meer over Verordening nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen
Verordening op de precariobelasting waterschap Scheldestromen 2019
Geldig vanaf 28 dec 2018
Lees meer over Verordening op de precariobelasting waterschap Scheldestromen 2019
Verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 18 feb 2023
Lees meer over Verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2020
Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 31 dec 2016
Lees meer over Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Scheldestromen
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 21 dec 2022
Lees meer over Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2020
Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 21 dec 2022
Lees meer over Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Scheldestromen 2020