Regelgeving

Vastgelegd in de verordeningen

De regelgeving voor waterschap Scheldestromen is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden.

Hieronder kunt u zoeken op titel, of zien welke regelgeving op een bepaalde datum geldig was/is. Om uitgebreid te zoeken, kijk op overheid.nl

Aansluitverordening
Geldig vanaf 01 jan 2004
Lees meer
Beleidsregels berekening vervuilingswaarde IBA–systemen 2017
Geldig vanaf 17 mei 2017
Lees meer
Besluit mandaat illegale onttrekkingen
Geldig vanaf 17 apr 2020
Lees meer
Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 28 dec 2018
Lees meer
Inspraakverordening waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 14 jan 2011
Lees meer
Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012
Geldig vanaf 20 jun 2019
Lees meer
Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 09 mei 2012
Lees meer
Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Geldig vanaf 23 okt 2020
Lees meer
Legesverordening waterschap Scheldestromen 2016
Geldig vanaf 23 nov 2017
Lees meer
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 21 feb 2014
Lees meer
Overlegverordening
Geldig vanaf 01 jan 2011
Lees meer
Peilbesluit Braakman e.o.
Geldig vanaf 23 dec 2015
Lees meer
Peilbesluit Campen
Geldig vanaf 02 dec 2017
Lees meer
Peilbesluit Maelstede-Dekker
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer
Peilbesluit Noord-Beveland
Geldig vanaf 27 jul 2013
Lees meer
Peilbesluit Schenge
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer
Peilbesluit Sint Philipsland
Geldig vanaf 21 dec 2013
Lees meer
Peilbesluit Tholen
Geldig vanaf 12 okt 2013
Lees meer
Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland
Geldig vanaf 24 mei 2014
Lees meer
Peilbesluit Zuid-Beveland-Oost
Geldig vanaf 05 jul 2014
Lees meer
Reglement van orde voor de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 03 mrt 2011
Lees meer
Reglement van orde voor de commissies waterschap Scheldestromen 2011
Geldig vanaf 03 mrt 2011
Lees meer
Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Geldig vanaf 18 dec 2020
Lees meer
Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019
Geldig vanaf 18 dec 2020
Lees meer
Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)
Geldig vanaf 15 dec 2016
Lees meer
Verordening behandeling bezwaren waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 14 jan 2011
Lees meer
Verordening bezwarenregeling personele aangelegenheden
Geldig vanaf 06 jan 2011
Lees meer
Verordening elektronische bekendmaking waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 03 apr 2014
Lees meer
Verordening ex artikel 122d, lid 5, van de Waterschapswet
Geldig vanaf 15 jan 2011
Lees meer
Verordening nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 01 mei 2012
Lees meer
Verordening op de precariobelasting waterschap Scheldestromen 2019
Geldig vanaf 28 dec 2018
Lees meer
Verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 17 dec 2020
Lees meer
Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Scheldestromen
Geldig vanaf 31 dec 2016
Lees meer
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 17 dec 2020
Lees meer
Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Scheldestromen 2020
Geldig vanaf 17 dec 2020
Lees meer