U kunt bezwaar maken als u belang hebt bij dat besluit: u woont bijvoorbeeld in de buurt waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, of u bezit er een stuk land.

Als er bezwaar tegen een besluit mogelijk is, vermelden wij dit bij de bekendmaking van dat besluit.

In uw bezwaarschrift moet u vermelden:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaar aan:

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Juridische Zaken.

 • Postadres:
  Postbus 1000
  4330 ZW Middelburg
   
 • Bezoekadres:
  Kanaalweg 1
  4337 PA Middelburg|
   
 • Telefoon: 088-2461000

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor afloop van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en start in de meeste gevallen op de dag nadat het bestuur van het waterschap het besluit heeft bekend gemaakt.

Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de bestuursrechter. Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Dan bent u er in elk geval zeker van dat uw bezwaar wordt bekeken.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. De Bezwarencommissie nodigt u en eventuele andere belanghebbenden uit voor een openbare hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Na de hoorzitting adviseert de commissie het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over de te nemen beslissing. Het dagelijks bestuur neemt daarop de definitieve beslissing binnen 12 weken nadat de indieningstermijn van het bezwaarschrift is verstreken. Mocht dat niet lukken, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is, dan krijgt u in ieder geval binnen 12 weken schriftelijk bericht wanneer u de beslissing wel kunt verwachten.

Kan ik bezwaar maken tegen de waterschapsbelastingen?

Dat kan. Alle informatie hierover vindt u op de pagina over de waterschapsbelastingen.