Jordan Daane en Ingrid Kooiman met de Lange Jan op de achtergrond

Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie. Sinds juli 2022 maakt directeur Ingrid Kooiman (1969) de directie compleet. Met haar tientallen jaren ervaring bij het Hoogheemraadschap van Delfland brengt ze veel ervaring en kennis mee. 

Mandaat

Het dagelijks bestuur heeft verschillende bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris-directeur. Vervolgens zijn diverse medewerkers gemandateerd voor verschillende onderwerpen.