Over onze wegen kom je veilig thuis. We zorgen voor 4.000 kilometer waterschapsweg. Dat is van hier tot Moskou en terug! Er is dus altijd veel te doen aan onze wegen: inspecteren, onderhouden, bermen maaien. Onze buitendienstmannen nemen de dagelijkse zorg op zich. De wegenspecialisten op kantoor maken plannen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe fietspaden.

Mannen leggen een nieuwe weg aan.

Allerlei soorten weggebruikers

Op onze wegen zitten allerlei soorten verkeersdeelnemers; snelle en langzame, grote en kleine. Naast auto’s, brommers en fietsen, lopen er ook mensen langs de weg en rijden er veel zware landbouwmachines. Natuurlijk moeten ze allemaal rekening houden met elkaar.  98% van de ongevallen komt namelijk door menselijk falen. Als wegbeheerder kun je wel je steentje bijdragen. Is het ergens heel druk? Dan kunnen we snel en langzaam verkeer scheiden. We werken veel samen met landbouwers, lees hier meer over in de folder onder Downloads. Daarnaast kijken we of een vrijliggend fietspad mogelijk is. Bij smalle wegen kunnen we kijken of ze breed genoeg zijn voor de hoeveelheid verkeer. Als je door lang gras het andere verkeer niet ziet aankomen, dan maaien we de bermen. Zo kun je ook veilig uitwijken. We zorgen bovendien voor de bomen en struiken langs onze wegen. Kortom: er is bij ons altijd werk aan de weg!

Meer over verkeersveiligheid

Onderhoud aan onze wegen
Mannen voeren onderhoud uit aan een weg.
Winterschade aan wegen
Een waterschapsweg in de winter met kale bomen en sneeuw.
Maaien van wegbermen
Een trekker maait een wegberm.
Slik op de weg
Een weg met een verkeersbord dat waarschuwt voor slik op de weg.
Gladheid
Scholieren fietsen over een fietspad door de sneeuw.

Projecten wegen

Fietspad Klaassesweg en Werendijkseweg

De komende jaren gaan we het verlengde van het fietspad langs de Klaassesweg en Werendijkseweg tot aan Zoutelande verbreden. 

Weg met wielrenners en bomen.
Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

De aanleg van het nieuwe fietspad op de Roterijdijk-Zuiddijk in Dreischor.

Een waterschapsweg.
Een veiliger wegennet Borsele-Oost

Het plan om het wegennet rondom Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland te verbeteren.

Bouwbord gebiedsvisie Borsele-Oost
Bunkerpad, Zwaanweg en Langendijk

Drie fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Een fietspad waarop een scooter rijdt met op de achtergrond een bunker.
Verkeersmaatregelen voor Tennet

Veel van de nieuwe elektriciteitsmasten komen langs onze wegen. De werkzaamheden gaan gepaard met verkeersmaatregelen.

Mensen in een hoogwerker bij hoogspanningskabels.