Over onze wegen kom je veilig thuis. We zorgen voor 4.000 kilometer waterschapsweg. Dat is van hier tot Moskou en terug! Er is dus altijd veel te doen aan onze wegen: inspecteren, onderhouden, bermen maaien. Onze buitendienstmannen nemen de dagelijkse zorg op zich. De wegenspecialisten op kantoor maken plannen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe fietspaden.

Mannen leggen een nieuwe weg aan.
Allerlei soorten weggebruikers

Op onze wegen zitten allerlei soorten verkeersdeelnemers; snelle en langzame, grote en kleine. Naast auto’s, brommers en fietsen, lopen er ook mensen langs de weg en rijden er veel zware landbouwmachines. Natuurlijk moeten ze allemaal rekening houden met elkaar.  98% van de ongevallen komt namelijk door menselijk falen. Als wegbeheerder kun je wel je steentje bijdragen. Is het ergens heel druk? Dan kunnen we snel en langzaam verkeer scheiden. We werken veel samen met landbouwers, lees hier meer over in de folder onder Downloads. Daarnaast kijken we of een vrijliggend fietspad mogelijk is. Bij smalle wegen kunnen we kijken of ze breed genoeg zijn voor de hoeveelheid verkeer. Als je door lang gras het andere verkeer niet ziet aankomen, dan maaien we de bermen. Zo kun je ook veilig uitwijken. We zorgen bovendien voor de bomen en struiken langs onze wegen. Kortom: er is bij ons altijd werk aan de weg!

Meer over verkeersveiligheid

Mannen voeren onderhoud uit aan een weg.
Onderhoud aan onze wegen
Een waterschapsweg in de winter met kale bomen en sneeuw.
Winterschade aan wegen
Een trekker maait een wegberm.
Maaien van wegbermen
Een weg met een verkeersbord dat waarschuwt voor slik op de weg.
Slik op de weg
Scholieren fietsen over een fietspad door de sneeuw.
Gladheid

Projecten wegen

Weg met wielrenners en bomen.
Fietspad Klaassesweg en Werendijkseweg

In 2024 gaan we het verlengde van het fietspad langs de Klaassesweg en Werendijkseweg tot aan Zoutelande verbreden. 

Een waterschapsweg.
Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

De aanleg van het nieuwe fietspad op de Roterijdijk-Zuiddijk in Dreischor.

Bouwbord gebiedsvisie Borsele-Oost
Een veiliger wegennet Borsele-Oost

Het plan om het wegennet rondom Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland te verbeteren.

Een fietspad waarop een scooter rijdt met op de achtergrond een bunker.
Bunkerpad, Zwaanweg en Langendijk

Drie fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Mensen in een hoogwerker bij hoogspanningskabels.
Verkeersmaatregelen voor Tennet

Veel van de nieuwe elektriciteitsmasten komen langs onze wegen. De werkzaamheden gaan gepaard met verkeersmaatregelen.