De fietspaden

Bunkerpad 

Een van die projecten is het 1,4 kilometerlange Bunkerpad tussen Middelburg en Vlissingen. Veel fietsers maken gebruik van deze doorsteek om naar werk en school te gaan. De huidige breedte van het fietspad voldoet niet. Het wordt alleen maar drukker en het gebruik door verschillende soorten snelheden en groottes neemt ook toe. Denk aan elektrische fietsen, pedelecs en bakfietsen. In de eerste helft van 2021 hebben we daarom dit fietspad verbreed. Van 2,70 meter naar 3,5 meter.  Het fietspad heet ‘Bunkerpad’ omdat het langs een deel van de antitankgracht van de Atlantikwall ligt die hier in 1942 werd aangelegd. Langs het pad ligt een groot aantal bunkers.

Zwaanweg

Een ander project is het verbreden van het fietspad langs de Zwaanweg ter hoogte van Dishoek. Dit fietspad is net als het Bunkerpad onderdeel van het provinciale utilitaire fietsnetwerk waar veel fietsers gebruik van maken. De huidige breedte van het fietspad volstaat niet. Fietspad Zwaanweg is nu nog maar 2,30 breed en 1,9 km lang. In het najaar van 2021 gaan we het fietspad verbreden. 

Langenweg

Tussen Scharendijke en Den Osse onderaan de dijk langs het Grevelingenmeer ligt een 1,7 kilometerlang fietspad dat 2,75 breed is. Omdat daar veel fietsers gebruik van maken, gaan we dit fietspad ook verbreden. Dit pad moet uiterlijk 31 maart 2023 gereed zijn. Vermoedelijk vindt de uitvoering plaats in 2022. 

Na verbreding van de fietspaden kunnen allerlei soorten fietsers zich veiliger verplaatsen. 

Waarom zijn deze projecten aangedragen voor subsidie?

Het Rijk wil vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid snel aan de slag om verkeerssituaties veiliger te maken. Gemeenten, provincies en waterschappen konden projecten aandragen die binnen een jaar kunnen worden gerealiseerd en direct de veiligheid verbeteren. De verbreding van de fietspaden was nog niet opgenomen op de begroting en de meerjarenraming. Een subsidie zou helpen projecten sneller uitgevoerd te krijgen. Daarom hebben we onder andere gekozen om de te smalle fietspaden aan te dragen voor subsidie.