Naam functie e-mailadres fractie
R.P.M. (Ron) de Kort voorzitter ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA
ing. J. (Johan) Kloet Wnd. voorzitter johan.kloet@scheldestromen.nl CDA
drs. M.J.E. (Mark) van Meurs Ambtelijk secretaris mark.vanmeurs@scheldestromen.nl -
V. (Vivian) van Bon Wnd. ambtelijk secretaris vivian.vanbon@scheldestromen.nl -
ir. B.A. (Bastiaan) van 't Westeinde lid bastiaan.vantwesteinde@scheldestromen.nl BBB
J.A. (Sjaak) Quaak lid sjaak.quaak@scheldestromen.nl BBB
J.J.M. (Jos) Verdurmen plv. lid jos.verdurmen@scheldestromen.nl BBB
C. (Chris) Koopman lid chris.koopman@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
P. (Paul) van Kerckhoven plv. lid paul.vankerckhoven@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
J.W. (Jan Willem) van de Velde lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP
A.P. (Stefan) Bruinooge plv. lid stefan.bruinooge@scheldestromen.nl SGP
ing. J. (Johan) Kloet lid johan.kloet@scheldestromen.nl CDA                           
ing. P.P.C. (Paul) Versluijs plv. lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA
J. (Joey) Louws lid joey.louws@scheldestromen.nl PvdA
D. (Dieuwke) Louwrink plv. lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA
E. (Ed) Peerbolte lid ed.peerbolte@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
A.E.M.C. (Alex) van Hootegem plv. lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
N.J.G. (Nathalie) de Visser lid nathalie.devisser@scheldestromen.nl VVD
P.A.C.J. (Philip) Thomaes plv. lid philip.thomaes@scheldestromen.nl VVD
ir. G. (Glenny) Davidse lid glenny.davidse@scheldstromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
M.D. (Marina) Eckhardt plv. lid marina.eckhardt@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
J.J. (Jan) van Oosten lid jan.vanoosten@scheldestromen.nl ChristenUnie
mr. H.M. (Heleen) Hamelink plv. lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl ChristenUnie
W.E. (Wilma) van der Horst lid wilma.vanderhorst@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
K.M. (Karin) Körver plv.lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
M.L.I. (Marty) den Dekker lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
A.F.M. (Ad) van Hees plv. lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen 
ing. G.J. (Gilles) Klompe lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO
ing. J.J. (Hanko) Blok plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl ZLTO