"Andere wegbeheerders strooien al hun wegen, waterschap niet!"

Dat klopt. Het waterschap heeft bijna 4.000 kilometer wegen en fietspaden. Al die wegen zouden we nooit op tijd kunnen strooien. Daarnaast rijdt er op een groot deel van onze wegen heel weinig verkeer. Zout moet goed worden ingereden. Het werkt dus pas goed als er genoeg verkeer overheen gereden is. Pas daarom altijd op. Als er ergens gestrooid is, betekent dit niet meteen dat de gladheid verdwenen is. Een andere reden waarom het waterschap goed afweegt welke wegen het strooit, is het milieu. Zout is slecht voor het milieu. We willen daarom zeker weten dat het nuttig is voor de veiligheid voordat we ergens zomaar strooien.

Het waterschap strooit extra locaties als het lang blijft vriezen

Soms blijft het lang vriezen of hebben we te maken met langdurige sneeuwval. Dan strooit het waterschap ook andere wegen. Sommige activiteiten kunnen namelijk alleen veilig plaatsvinden als een weg sneeuwvrij wordt gemaakt. Vindt u het nodig dat een weg, die niet in de vaste strooiroute zit, gestrooid moet worden? Dan kunt u een verzoek indienen bij het waterschap door te bellen met 088-2461000. Het waterschap weegt elk verzoek zorgvuldig af.

Meldingen

Heeft u een melding over de gladheidbestrijding op waterschapswegen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-2461000. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. U krijgt dan te horen naar welk nummer u kunt bellen.

Actuele strooiacties en achtergrondinformatie

  • Op Twitter (@provzeelanden #strooiploegZLD) vindt u actuele informatie over de strooiacties die op die dag worden uitgevoerd.
  • Op deze kaart ziet u welke wegen we kunnen strooien als het glad dreigt te worden.
  • In deze folder Gladheidbestrijding kunt u lezen over hoe de wegbeheerders de voorspellingen beoordelen en hoe ze strooien. Deze vindt u onder Downloads.
  • Bekijk de infographic Strooikengetallen onder Downloads.
  • Op Zeeland.nl/gladheid leest u meer over het samenwerkingsverband en tips voor weggebruikers.