Secretaris-directeur

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de secretaris-directeur. Sinds september 2021 is dat Jordan Daane (1971), die hiervoor bij de gemeente Terneuzen en provincie Zeeland werkte. 

De secretaris-directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR-bestuurder, volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De secretaris-directeur is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers.