Secretaris-directeur

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de secretaris-directeur. Dit is dr. A.P.M.A. (Wies) Vonck. Hij is op 7 juli 2016 benoemd door de algemene vergadering. De secretaris-directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR-bestuurder, conform de Wet op de Ondernemingsraden.

De secretaris-directeur is de schakel  tussen het bestuur en de medewerkers. Met het bestuur en de medewerkers richt hij zich op de uitvoering van het in 2015 opgestelde bestuursprogramma ‘Zeeuws en betaalbaar (pdf, 289,44 kB)' .  In dit programma van de huidige coalitie staan de speerpunten en strategische doelen die de komende bestuursperiode (tot maart 2019) gerealiseerd moeten worden.

Voordat Wies Vonck secretaris-directeur bij het waterschap werd, was hij programmadirecteur Sluizen bij Rijkswaterstaat. Daarvoor was hij directeur Water, Scheepvaart & Realisatie, ook bij Rijkswaterstaat. In Zeeland was hij in 2007-2008 waarnemend hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat. Hij is dus bekend met de Zeeuwse wateren en wegen. Hij is opgegroeid in Zeeland en woont in Sint Jansteen (gemeente Hulst).