In de loop der jaren is de Muur van Altena veelvuldig aangepast en hersteld, waardoor een zeer gelaagd opbouw is ontstaan. Op dit moment worden de volgende problemen geconstateerd:

  • Stenen zijn diep uitgesleten of fysiek beschadigd waardoor water dieper in de constructie dringen, hetgeen op termijn tot verder verval zal leiden;
  • Stenen zijn weggevallen waardoor holtes ontstaan zijn in het muurwerk, waardoor water diep binnendringt. De buitenste laag van het muurwerk, zal als gevolg hiervan op termijn wegvallen door erosie aan de binnen- en buitenzijde van de muur;
  • Er zijn zettingsscheuren aanwezig die het gevolg zijn van de enorme mechanische belasting die op het metselwerk wordt uitgeoefend;
  • De in de muur aanwezige verankeringen en bevestigingsmiddelen zijn sterk gecorrodeerd en veroorzaken door de daarmee gepaarde uitzetting schade aan het omliggende muurwerk;
  • Het in cement uitgevoerde voegwerk is over grote oppervlakken uitgesleten of volledig weggevallen;
  • De gemetselde rollagen vertonen over de gehele lengte van de muur scheuren. Ook zijn delen van de rollaag inclusief enkele onderliggende lagen metselwerk weggedrukt. De stenen langs de scheuren zitten los en zullen in verloop van tijd wegvallen.
  • De hardstenen dekzerken vertonen scheuren en bevatten chemisch verlijmde ankers. Deze voormalige bevestigingsmiddelen van een hekwerk vertonen corrosie en zullen op termijn als gevolg van uitzetting schade aan het omliggende materiaal veroorzaken.

Om de levensduur van de muur te verlengen, en verergering van de schadebeelden te voorkomen, wordt de Muur van Altena volledig gerestaureerd met behulp van restauratiesubsidie verstrekt door Provincie Zeeland.