Historie

Het Keizersbolwerk/De Kazematten is gebouwd als militair bouwwerk, een vesting waarbij de eerste steen gelegd werd in 1548. Het Keizersbolwerk is oorspronkelijk een stenen bastion met hoge gemetselde facen en flanken. 

Ten tijde van Napoleon is het bolwerk uitgebreid en in 1811 zijn er 13 kazematten gebouwd aan weerszijden van de gemetselde doorgang. Er werd ook ten behoeve van de soldaten twee ovens aangelegd, waarvan de rookkanalen later zijn afgesloten bij aanleg van de weg bovenop de Kazematten. In 1890/91 zijn de bekledingsmuren twee meter verhoogd en voorzien van een borstwering.

In de jaren '30 van de vorige eeuw is er een weg aangelegd over de Kazematten.

Het Keizersbolwerk is een Rijksmonument en valt binnen het beschermd stadsgezicht van Vlissingen. Het valt binnen de Waterkering, maar maakt er geen onderdeel van uit. In 2012 zijn een aantal gewelven na restauratie opengesteld voor het publiek, als onderdeel van het Zeeuws Maritiem muZEEum.

In verband met de staat van de Kazematten en de noodzaak tot daaropvolgende onderzoeken zijn de gewelven in 2022 gesloten. Gespecialiseerde bureaus hebben de opdracht gekregen om de fysieke staat van het complex in beeld te brengen en een herstel- en onderhoudsregime op te stellen.

Uit de onderzoeken blijkt het volgende:

  • Fundatie en ondergrond
    Het complex staat op een stabiele en robuuste ondergrond. De tand des tijds en de diverse aanpassingen – w.o. de bouw van de Kazematten – hebben geen gevolgen voor de stabiliteit.
  • Kazematten
    De constructie van de Kazematten is robuust en heeft de tand des tijds goed doorstaan. De grote – en de laatste jaren toenemende - toevoer van water en het ontbreken van voldoende beluchting, met name in de gewelven aan de landzijde, veroorzaken schade aan de stenen d.m.v. uitbloei van zout en en kalk. De onderste laag van de stenen – de binnenkant van de gewelven - kan daardoor loslaten maar de gehele constructie is en blijft stabiel. Wel gaf de hoge luchtvochtigheid en de kans op loslatende stenen de aanleiding tot het sluiten van de gewelven voor bezoekers. 
  • Gewelven
    Samen met het muZEEum heeft het Waterschap in 2012 een renovatie doorgevoerd waardoor het mogelijk werd gedurende het zomerseizoen een aantal gewelven open te stellen voor het publiek. Vanwege het hierboven genoemde gevaar van vallende stenen zijn de gewelven nu gesloten. Na herstelwerkzaamheden zullen de gewelven weer open gesteld worden.

We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.