Afvalwater zuiveren in rioolwaterzuiveringsinstallaties

In Nederland hebben we riolering goed geregeld. Via het afvoerputje komt het gebruikte water ongezien in de riolering terecht. Via de leidingen onder de grond wordt het water afgevoerd. Ongeveer bij de gemeentegrens komt het afvalwater uit de hele kern samen en wordt het door een rioolgemaal van het waterschap doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie. In Zeeland zijn 15 rioolwaterzuiveringen, waarvan één energiefabriek.

Een tank vol water op een rioolwaterzuivering.

Van huis naar de zuivering

In Nederland hebben we riolering goed geregeld. Via het afvoerputje komt het gebruikte water ongezien in de riolering terecht. Via de leidingen onder de grond wordt het water afgevoerd. Ongeveer bij de gemeentegrens komt het afvalwater uit de hele kern samen en wordt het door een rioolgemaal van het waterschap doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie. In Zeeland zijn 15 rioolwaterzuiveringen, waarvan één energiefabriek.

Animatie 'Duik in het riool'

Vrachtwagen van Slibverwerking Noord-Brabant.

Slib

Op de zuivering wordt eerst het grove vuil en zand uit het vieze water gehaald. Daarna komt het afvalwater in de beluchtingstank terecht. Hier worden bacteriën en zuurstof toegevoegd. Deze bacteriën doen het echte zuiveringswerk; ze vreten het vuil op. Ze hebben veel zuurstof nodig om hun werk te doen. Wat overblijft is slib. Hiervan wordt een deel vergist en gebruikt als energie (elektriciteit en warmte) voor de zuivering. Een ander deel van het slib wordt afgevoerd naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Het schone water gaat weer terug naar de natuur.

Meer over Slibverwerking Noord-Brabant

Afval schoner dan ooit

We hebben steeds meer innovatieve technieken om het vieze water schoon te krijgen. Het water dat na het zuiveringsproces overblijft, effluent, wordt ook steeds schoner. We zijn nu zelfs zo ver dat we energie opwekken uit het zuiveren van afvalwater. We noemen de zuiveringsinstallaties dan ook steeds vaker energiefabrieken. 

Een luchtfoto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ritthem.

Animatie 'Op de zuivering'

Iedereen betaalt mee aan het zuiveren van afvalwater

Het schoonmaken van afvalwater gaat dus niet vanzelf. Het vieze water moet eerst via ondergrondse leidingen naar de zuivering gebracht worden om daarna gezuiverd te worden. Daarom betaalt iedereen mee aan het zuiveringsproces. Deze kosten worden aan het waterschap betaald via de waterschapsbelasting, specifiek de zuiveringsheffing. Zelfs toeristen die hier in Zeeland vakantie vieren, betalen een klein deel mee. Dit doen ze via de toeristenbelasting die gasten betalen aan campings en/of hotels. 

Meer over het zuiveren van afvalwater

Medicijnresten in afvalwater

Medicijnresten komen via het toilet en het riool in het oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor het waterleven en geeft bijwerkingen op de natuur.

Een rek vol oude bruine medicijnflesjes.
Onderzoek corona in rioolwater

Het RIVM doet landelijk onderzoek naar corona in rioolwater. Op verschillende zuiveringen in Zeeland wordt dagelijks meten. Ook op op drie van onze grote rioolwaterzuiveringen zijn bemonsteringskasten geplaatst.

Een bord bij een dijk met het verzoek om 1,5 meter afstand te houden.
Alles over het gebruik van een septic tank

Wordt het huishoudelijke afvalwater van uw woning via een septic tank afgevoerd naar een sloot? Dan informeren wij u graag over de huidige regelgeving “Besluit lozing afvalwater huishoudens” en wat dat voor u betekent.

Een woning in de polder, gezien door de bosjes.
SAZ+

In de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ werken we met Evides en verschillende gemeenten samen om uiteindelijk zo veel mogelijk schade door regenwater, rioolwater of droogte in stad en dorp te voorkomen.

Rioolbuizen op een grasveld.