Samen voor een toekomstbestendige waterhuishouding

In de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+), werken Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen om uiteindelijk zo veel mogelijk schade door regenwater, rioolwater of droogte in stad en dorp te voorkomen. Dat doen we door waar mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen, te combineren of samen uit te voeren als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening.

De SAZ+ richt zich op vier specifieke vakgebieden zoals hieronder in de infographic te zien.

Infographic vakgebieden SAZ+

Een infographic met de vakgebieden van de SAZ+.