Per gebied klimaatbestendig

Met het proces Planvorming Wateropgave (PWO) nemen we ons watersysteem onder de loep. We bepalen de knelpunten en geven een doorkijk naar de maatregelen om het gebied klimaatbestendig te maken. De uitvoering van de benodigde maatregelen gebeurt zoveel mogelijk integraal en per gebied. Ons beheergebied hebben we opgedeeld in vijftien deelgebieden: Sint Philipsland, Maelstede-Dekker, Noord-Beveland, Schenge, Zak van Zuid-Beveland, Tholen, Walcheren, Schouwen, Duiveland, Zuid-Beveland-Oost, Paal e.o., Campen, Othene, Braakman e.o. en West-Zeeuws-Vlaanderen. De gebiedsindeling is weergegeven op onderstaand kaartje. Wilt u meer informatie over een bepaald gebied, klik dan op een van de links onderaan de pagina.

Verdeling PWO-gebieden

Een kaart met de verdeling van de PWO-gebieden.

PWO West-Zeeuws-Vlaanderen

Voor het gebied West-Zeeuws-Vlaanderen loopt het project Planvorming Wateropgave nog. Op dinsdagavond 19 juli 2022 was er een informatiebijeenkomst in het Mauritshof in IJzendijke. De kaarten en het onderzoeksmateriaal zijn vanaf maandag 11 juli 2022 in te zien. 

Lees meer West-Zeeuws-Vlaanderen 

Overige deelgebieden

In onderstaand overzicht staan de deelgebieden waarvoor we de PWO hebben afgerond. Voor deze gebieden is een nieuw watergebiedsplan en een nieuw peilbesluit opgesteld. 

Maelstede-Dekker

Noord-Beveland

Zak van Zuid-Beveland