Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw

Onder de noemer waterconservering heeft u waterbeheer in eigen hand. Bij secundaire en tertiaire sloten kunt u zelf het waterpeil regelen.

Een drooggevallen sloot.
Oppervlaktewater - hoeveelheid

Het klinkt zo eenvoudig: ‘niet te droog en niet te nat’. Hier leest u hoe we sturen op het gewenste waterpeil.

Een ondergelopen stuk land.
Oppervlaktewater - kwaliteit

Allerlei factoren beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Lees hier hoe droogte en warmte de kwaliteit van water kunnen verslechteren.

Een sloot naast een stuk land.
Waterbassin aanleggen

Het aanleggen van een waterbassin kan de beschikbaarheid van zoet water op bedrijfsniveau vergroten. Hier leest u hoe u een waterbassin kunt aanleggen.

Een bloesem in bloei voor een water bij Axel.
WaterInfo

Op duizenden locaties verrichten we, handmatig of volledig automatisch, metingen waardoor u via deze applicatie de waterstanden, pompbedrijven en/of EC-waarden kunt raadplegen.

Peilschaal in het water.
Grondwater

Grondwater heeft een duurzaam karakter. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor dit schaarse goed.

Een boer beregent zijn land.
Zoet water

Zoet water is schaars! Hier lees je wat het waterschap doet en welke samenwerkingen we aangaan om werk te maken van zoet water.

Metingen zoet/zout Zeeland

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht. Meer informatie en de link naar de kaart vindt u hier.

Voorziening zoet water voor agrariërs Tholen en Sint Philipsland

Slechts enkele gebieden in Zeeland kunnen profiteren van de aanvoer van zoet water. Op Tholen en Sint Philipsland is daarvoor samen met agrariërs een voorziening ontwikkeld.