Voorziening voor agrariërs op Tholen en Sint Philipsland

Lees hier meer over de app die beschikbaar is voor gebruikers van de zoetwatervoorziening!

Zoetwaterregeling Tholen en Sint Philipsland

Als er een beroepsgroep afhankelijk is van het weer, dan zijn het wel agrariërs en fruittelers. Gewassen op het land of fruitbomen in de boomgaard kunnen alleen groeien wanneer ze voldoende water krijgen. Voldoet de hoeveelheid regen niet? Dan is beregening een uitkomst. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Want zoet water is schaars in Zeeland. Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariërs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.

Ik wil gebruikmaken van de zoetwatervoorziening, wat moet ik doen?

  1. Bereid je voor! Vraag een watervergunning aan voordat het groeiseizoen start.
  2. Meld je onttrekking vooraf via de app. Alle gebruikers hebben daarvoor op 22 juli 2021 een persoonlijke link ontvangen om in te loggen.
  3. Heb je vragen over het gebruik van de app? Wellicht vind je het antwoord in de veelgestelde vragen app zoetwatervoorziening. Vragen kun je ook altijd stellen via meldingen.zoetwater@scheldestromen.nl
  4. Kun je geen gebruikmaken van de app of niet alle onttrekkingen via de app melden, dan ben je verplicht om alsnog een volledig jaaroverzicht op een andere manier in te dienen.

Dankzij jouw gegevens kunnen we de zoetwatervoorziening in stand houden!

Alleen bij gebruik betalen agrariërs en fruittelers voor zoet water

In het gebied van Tholen en Sint Philipsland voeren we verschillende maatregelen uit om zoet water in te laten uit het Volkerak Zoommeer en vervolgens te verspreiden in het gebied. Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden die we niet aan alle Zeeuwse belastingbetalers willen doorrekenen. Daarom betalen alleen agrariërs die gebruikmaken van de zoetwatervoorziening een extra heffing.

De ligging en grootte van perceel bepalen het tarief

Alleen gebruikers betalen mee aan de voorziening voor zoet water. Het waterschap legt de heffing op. Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte van een perceel, wordt het gebruiksnut bepaald en is een agrariër ingedeeld in een bepaalde tariefgroep.

ekijk de interactieve kaart om te zien welk perceel in welke tariefgroep valt.

Maatregelen en extra onderhoud voor zoet water

Om ervoor te zorgen dat zoet water uit het Volkerak Zoommeer ingelaten kan worden en via bestaande sloten in het gebied kan worden verspreid, hebben we maatregelen genomen en is extra onderhoud noodzakelijk. We spoelen het gebied extra door en doen onderzoek naar zoutgehalten en de hoeveelheid zoet water.

Watervergunning blijft noodzakelijk voor het onttrekken van water

Ondanks de voorziening blijft het voor agrariërs die (zoet) water willen onttrekken voor beregening, verplicht om hiervoor tijdig een watervergunning aan te vragen. Dit is verplicht voordat het groeiseizoen start: januari tot en met maart.

Regeling op verzoek van streek opgezet

De zoetwatervoorziening bestaat sinds 1 januari 2014. Deze regeling is uniek omdat het waterschap niet verplicht is om te zorgen dat agrariërs kunnen beschikken over zoet water. Na een intensief proces van samenwerking met lokale agrariërs en ZLTO is de regeling voor zoet water opgezet. Voor het waterschap is het een voorwaarde dat de kosten door de agrariërs zelf betaald worden en niet van gemeenschapsgeld. 

 

Video met ondertiteling

Meer informatie: