Voorziening voor agrariërs op Tholen en Sint Philipsland

Kijk voor de meest actuele informatie over de zoetwatervoorziening het nieuwsbericht: Zoet Water Tholen en Sint Philipsland veiliggesteld

 

Zoetwaterregeling Tholen en Sint Philipsland

Als er een beroepsgroep afhankelijk is van het weer, dan zijn het wel agrariërs en fruittelers. Gewassen op het land of fruitbomen in de boomgaard kunnen alleen groeien wanneer ze voldoende water krijgen. Voldoet de hoeveelheid regen niet? Dan is beregening een uitkomst. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Want zoet water is schaars in Zeeland. Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariërs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.

Alleen agrariërs en fruittelers betalen voor zoet water

In het gebied van Tholen en Sint Philipsland voeren we verschillende maatregelen uit om zoet water in te laten uit het Volkerak Zoommeer en vervolgens te verspreiden in het gebied. Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden die we niet aan alle Zeeuwse belastingbetalers willen doorrekenen. Daarom betalen alleen agrariërs op Tholen en Sint Philipsland een extra heffing voor deze zoetwatervoorziening.

De ligging en grootte van perceel bepaalt het tarief

Alle agrariërs op Tholen en Sint Philipsland betalen mee aan de voorziening voor zoet water. Het waterschap legt de heffing op. Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte van een perceel, wordt het gebruiksnut bepaald en is een agrariër ingedeeld in een bepaalde tariefgroep.

  • Geheel gebruiksnut: € 32,- per hectare per jaar.
  • Grotendeels gebruiksnut: € 17,60 per hectare per jaar.
  • Bijkomstig gebruiksnut: € 3,20 per hectare per jaar.

Bekijk de kaart (pdf, 3,37 MB) om te zien welk perceel in welke tariefgroep valt.

Maatregelen en extra onderhoud voor zoet water

Om ervoor te zorgen dat zoet water uit het Volkerak Zoommeer ingelaten kan worden en via bestaande sloten in het gebied kan worden verspreid, hebben we maatregelen genomen en is extra onderhoud noodzakelijk. We spoelen het gebied extra door en doen we er naar zoutgehalten en de hoeveelheid zoet water.

Watervergunning blijft noodzakelijk voor het onttrekken van water

Ondanks de voorziening blijft het voor agrariërs die (zoet) water willen onttrekken voor beregening, verplicht om hiervoor tijdig een watervergunning aan te vragen. Dit moet voordat het groeiseizoen start: januari tot en met maart.

Op verzoek van de streek is deze regeling opgezet

De zoetwatervoorziening bestaat sinds 1 januari 2014. Deze regeling is uniek omdat het waterschap niet verplicht is om te zorgen dat agrariërs kunnen beschikken over zoet water. Na een intensief proces van samenwerking met lokale agrariërs en ZLTO is de regeling voor zoet water opgezet. Voor ons is het een voorwaarde dat de kosten door de agrariërs zelf betaald worden en niet van gemeenschapsgeld. De kosten verrekenen we via een zogenoemde retributieverordening (gebruiksrecht).

Meer informatie: 

  • In de retributieverordening leest u hoe het gebruiksrecht zoet water is opgesteld. 
  • Kaart zoutgehalte
    Op de EC-kaart vindt u het actuele zoutgehalte op de verschillende meetlocaties in Tholen en Sint Philipsland.