Droogte

Droogte

Zeeland is omringd door water. En toch is droogte ook in Zeeland een probleem. Hoe kan dat? De meeste planten en gewassen hebben zoet water nodig om te groeien. Het water in de Scheldes en de Grevelingen is zout. Voor het benodigde zoete water, hebben we dus neerslag nodig. Waar voorheen de nadruk lag op het afvoeren van overtollig water is het vasthouden en bergen van water tegenwoordig minstens zo belangrijk!

Droogte 2021

Op 1 april is officieel het droogteseizoen ingegaan. Hier lees je de actuele situatie in Zeeland.

Grondwater

Grondwater heeft een duurzaam karakter. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor dit schaarse goed.

Oppervlaktewater - hoeveelheid

Het klinkt zo eenvoudig: ‘niet te droog en niet te nat’. Hier leest u hoe we sturen op het gewenste waterpeil.

Oppervlaktewater - kwaliteit

Allerlei factoren beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Lees hier hoe droogte en warmte de kwaliteit van water kunnen verslechteren.

WaterInfo

Op duizenden locaties verrichten we, handmatig of volledig automatisch, metingen waardoor u via deze applicatie de waterstanden, pompbedrijven en/of EC-waarden kunt raadplegen.

Zoet water

Zoet water is schaars! Hier lees je wat het waterschap doet en welke samenwerkingen we aangaan om werk te maken van zoet water.

Metingen zoet/zout Zeeland

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht. Meer informatie en de link naar de kaart vindt u hier.

Voorziening zoet water voor agrariërs Tholen en Sint Philipsland

Slechts enkele gebieden in Zeeland kunnen profiteren van de aanvoer van zoet water. Op Tholen en Sint Philipsland is daarvoor samen met agrariërs een voorziening ontwikkeld.