Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Op deze pagina vindt u een overzicht van de leden van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen en hun aandachtsgebieden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering en maakt daar ook deel van uit. De dijkgraaf is de voorzitter.

 

mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars

dijkgraaf, portefeuillehouder handhaving, personeel en organisatie, communicatie en algemeen bestuurlijke zaken, thema calamiteitenorganisatie, thema leefomgeving

Philipp Keller

portefeuillehouder waterkeringen, thema klimaatadaptatie

ing. D.K.E. (Denis) Steijaert

portefeuillehouder financiƫn en grondzaken, 1e waarnemend dijkgraaf, thema sociaal-economische ontwikkeling, thema innovatie & kennis

Marien Weststrate

portefeuillehouder wegen, beplanting en verkeersveiligheid, 2e waarnemend dijkgraaf, biodiversiteit

ing. G. (Gert) van Kralingen

portefeuillehouder afvalwaterketen, thema duurzaamheid & circulaire economie, thema innovatie & kennis

ir. L.A. (Luc) Mangnus

portefeuillehouder water/waterbeheer en muskusrattenbestrijding, thema leefomgeving