Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Op deze pagina vindt u een overzicht van de leden van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen en hun aandachtsgebieden. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit de leden van de algemene vergadering en maakt daar ook deel van uit. De dijkgraaf is de voorzitter.

 

Toine Poppelaars

dijkgraaf, portefeuillehouder handhaving, personeel en organisatie, communicatie en algemeen bestuurlijke zaken, portefeuillehouder waterkeringen, thema klimaatadaptatie, thema calamiteitenorganisatie, thema leefomgeving

Carla Michielsen

portefeuillehouder financiƫn en grondzaken, thema biodiversiteit, coƶrdinatie maaibeleid, thema sociaal-economische ontwikkeling, thema innovatie & kennis

Marien Weststrate

portefeuillehouder wegen, 1e waarnemend dijkgraaf, beplanting en verkeersveiligheid

Gert van Kralingen

portefeuillehouder afvalwaterketen, thema duurzaamheid & circulaire economie, thema innovatie & kennis

Wim van Gorsel

portefeuillehouder watersystemen en muskusrattenbestrijding, thema leefomgeving