Portefeuilles

 • Financieel beleid
 • Inkoopbeleid en aanbesteding
 • Vastgoed (waterschapsgebouwen en -terreinen)
 • Grondzaken en eigendommenbeheer
 • Energie (thema)
 • Internationale zaken
 • Subsidiebeleid
 • Biodiversiteit (incl. pilot maaibeheer) 

Projecten

 • Invoering nieuw belastingstelsel
 • Rechtmatigheidsverantwoording

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën
 • Uniecommissie Internationale Zaken
 • Stuurgroep bedrijfsvergelijkingen
 • Schelderaad
 • Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie (RES)