Portefeuilles

 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke zaken
 • Crisisorganisatie
 • Lobby en ambassadeurschap
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Communicatie en burgerparticipatie

Projecten

 • Wet Open Overheid/Omgevingswet
 • Cultuurhistorie
 • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
 • Invoering Rekenkamer

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • Ledenvergadering UvW
 • Veerse Meer
 • Sabewa Zeeland (dagelijks bestuur en algemeen bestuur)
 • Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Vereniging Werken Voor Waterschappen (VWVW)
 • Het Waterschapshuis (HWH)

Nevenfuncties

 • Lid Adviescommissie ZLM Tour
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zeeland University of Applies Sciences (HZ)
  De hiermee verband houdende neveninkomsten bedragen € 15.488,- per jaar (2021).
 • Lid Stuurgroep Campus Zeeland