Portefeuilles

 • Zorgplicht waterkeringen
 • Reguliere dijkversterkingsprojecten
 • Projecten Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Toekomst waterveiligheid
 • Normering regionale waterkeringen
 • Klimaat (thema) 

Projecten

 • Dijkversterking Hansweert
 • Dijkversterking St. Annaland
 • Dijkversterking Zak van Zuid-Beveland 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Kernteam Klimaatadaptatie
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Bestuurlijk Overleg Waterstofnetwerk Zeeland
 • Bestuurlijk Overleg Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
 • Zuidwestelijke Delta 

Nevenfuncties

 • Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg
 • Gert van Kralingen Bouwen aan vastgoed BV, Middelburg
 • Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke