Portefeuilles

 • Waarnemend dijkgraaf
 • Maaien wegbermen
 • Groenbeheer
 • Fietsinfrastructuur
 • Wegenbeheer
 • Gladheidsbestrijding
 • Verkeersveiligheid
 • Materieel buitendienst 

Projecten

 • Fietspad Roterijdijk
 • Uitvoering deklagenbestek 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
 • Bestuurlijk Overleg Gebiedgerichte Aanpak (GGA)
 • Bestuurlijk Overleg Gladheid(bestrijding)
 • Uniecommissie Wegenbeheer 

Nevenfuncties

 • Fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal, gemeente Reimerswaal (bezoldigd)
 • Voorzitter Partij voor Zeeland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Leefbaar Reimerswaal (onbezoldigd)
 • Fractieondersteuner Partij voor Zeeland (onbezoldigd)