Filter
Categorie
In de commissie: hoe zien de waterschapswegen er over 20 jaar uit?

Waterschap Scheldestromen heeft een verdere uitwerking gegeven aan een voorstel voor de wegencategorisering.

Lees meer over In de commissie: hoe zien de waterschapswegen er over 20 jaar uit?
Waterschapsweg met bomen en verkeersbord haakse bocht.
17 mei 2024
Informatiebijeenkomsten dijkversterking Zak van Zuid-Beveland

Waterschap Scheldestromen organiseert op 23 mei en op 29 mei informatiebijeenkomsten over het realiseren van een veilige en toekomstbestendige dijk in de Zak van Zuid-Beveland.

Lees meer over Informatiebijeenkomsten dijkversterking Zak van Zuid-Beveland
fort ellewoutsdijk
14 mei 2024
Start jaarlijks onderhoud waterschapswegen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het jaarlijkse groot onderhoud aan waterschapswegen op diverse locaties in Zeeland. 

Lees meer over Start jaarlijks onderhoud waterschapswegen
Het maaien van de wegberm.
13 mei 2024
Maaiwerkzaamheden van start

Waterschap Scheldestromen is gestart met het maaien van delen van de wegbermen om te zorgen voor goed overzicht voor verkeersdeelnemers. 

Lees meer over Maaiwerkzaamheden van start
maaien van de wegberm
13 mei 2024
Resultaat jaarrekening 2023 waterschap bekend

De jaarrekening van waterschap Scheldestromen laat een batig slotsaldo zien van 1,78 miljoen euro. De totale begroting van het waterschap bedroeg vorig jaar ruim 153 miljoen euro.

Lees meer over Resultaat jaarrekening 2023 waterschap bekend
Euromunten en biljetten in een geldkistje met daarnaast een rekenmachine.
8 mei 2024
Aanmelden sloten GLB eco-regeling

Vanaf heden is het mogelijk om uw sloten aan te melden voor de GLB-ecoregeling. 

Lees meer over Aanmelden sloten GLB eco-regeling
Een sloot naast een stuk land.
1 mei 2024
Natte start droogteseizoen

In september ging het droogteseizoen van 2023 over in een natseizoen met neerslagrecords, waardoor er plaatselijk overlast ontstond, maar ook het neerslagtekort van de zomer aangevuld is.

Lees meer over Natte start droogteseizoen
Een gevulde regenmeter.
11 april 2024
Waterschap Scheldestromen stelt sloten ter beschikking voor GLB eco-regeling

De Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen geeft toestemming aan agrariërs om in 2024 sloten op te geven voor de GLB eco-regeling, wanneer voldaan kan worden aan de voorwaarden. 

Lees meer over Waterschap Scheldestromen stelt sloten ter beschikking voor GLB eco-regeling
Een sloot tussen de weilanden.
5 april 2024
Grenslinde Hansweert kan toch blijven

De grenslinde bij Hansweert blijft staan.

Lees meer over Grenslinde Hansweert kan toch blijven
grenslinde
4 april 2024