Zomer 2022: problemen met de waterkwaliteit

In het Goese Meer leven verschillende wieren en dieren zoals vissen en krabben. In de zomer van 2022 veranderde dit tijdelijk. Het water van het Goese Meer werd bruin, dode vissen kwamen boven drijven en er ontstond stank. Bewoners trokken hierover aan de bel. 

Helder, zilt en gezond water

Om te voorkomen dat dit weer gebeurt, is begin 2023 een werkgroep opgericht met als doel: helder, zilt en gezond water voor het Goese Meer en aanliggende wateren. Vertegenwoordigers van buurtbewoners, waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes hebben onderzocht hoe de waterkwaliteit in 2022 kon verslechteren. Het hele jaar door zijn er metingen en waarnemingen gedaan. Betrokken buurtbewoners en studenten van HZ University of Applied Sciences hebben hierbij geholpen. Ook is onderzocht hoe een volgende keer tijdig ingegrepen kan worden om problemen zo goed mogelijk te voorkomen.

Geen duidelijke conclusie, wel vermoedens

Woensdag 13 maart is het voortgangsrapport verschenen. Volgens het voortgangsrapport  is de kans groot dat een combinatie van twee factoren de reden is voor de problemen in 2022. Een duidelijke oorzaak valt niet te achterhalen. Op basis van de metingen in 2023 is het niet mogelijk om conclusies te trekken. Het water was schoon en liet geen afwijkingen zien.

Wat we wel weten is dat de zomer van 2022 extreem warm en droog was. Dit zorgde voor meer wier- en algengroei. Daarnaast werkte de pomp bij de sluizen van het Goese Sas in die periode niet goed waardoor er minder vers water binnenstroomde. De waterkwaliteit raakte hierdoor uit balans.

Het vervolg

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes gaan met de uitkomsten aan de slag. Er zijn al afspraken gemaakt om de waterkwaliteit goed te bewaken en op tijd te kunnen ingrijpen. Denk hierbij aan het weghalen van te veel wier en algen, voordat deze afsterven.

Informatiebijeenkomst waterkwaliteit

Woensdagavond 17 april om 20.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst over de waterkwaliteit georganiseerd. Locatie: het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp. Aanmelden kan via: water@goesemeerbewoners.nl .