Filter
Categorie
Een akker in tijden van droogte.
19 juli 2023
Scheldestromen houdt watersysteem gevuld

Waterschap Scheldestromen stemt zijn waterbeheer verder af op droogte.

Lees meer
De cover van tijdschrift Scheldestromen van zomer 2023.
30 juni 2023
Zomernummer Scheldestromen uit!

Het zomernummer van ons tijdschrift is verschenen.

Lees meer
Een waterschapsweg met bomen.
15 juni 2023
Volledig vrijliggend fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

Waterschap Scheldestromen start in maart 2024 met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de hele Roterijdijk en Zuiddijk tussen Dreischor en Schuddebeurs.

Lees meer
Een sloot tussen de weilanden.
14 juni 2023
Tender project Gemaal Zoetendijk PRJ1088

De aanleiding van dit project komt voort uit het vastgestelde watergebiedsplan Tholen.

Lees meer
Een duinovergang bij het strand.
14 juni 2023
Optimalisering getijdenduiker Waterdunen

Waterschap Scheldestromen bereidt een aanpassing aan de getijdenduiker Waterdunen voor.

Lees meer
De 5 dagelijks bestuursleden staan in de hal van het waterschapskantoor
8 juni 2023
Nieuw dagelijks bestuur waterschap gekozen

Waterschap Scheldestromen krijgt een nieuw dagelijks bestuur. Vanavond werden de leden door de algemene vergadering  verkozen.  

Lees meer
Een opgedroogde sloot.
8 juni 2023
Let op negatieve gevolgen van warmte en water

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen.

Lees meer
Een sloot met veel begroeiing.
17 mei 2023
Onderzoek naar mogelijkheden aquathermie Zierikzee

In het Kaaskenswater in Zierikzee onderzoekt Waterschap Scheldestromen of het water gebruikt kan worden voor aquathermie.

Lees meer
Een boer beregent zijn land.
15 mei 2023
Positief resultaat over 2022, ondanks hoge inflatie

In 2022 werd het waterschap, net als heel Nederland geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie.

Lees meer