Een belangrijke meevaller

De grenslinde bij Hansweert blijft staan. Eerder vroeg waterschap Scheldestromen een kapvergunning aan vanwege de dijkversterking. Het waterschap heeft de vergunningsaanvraag ingetrokken, omdat er een veilig alternatief is gevonden waarbij de boom kan blijven staan. Na overleg met de gemeente Kapelle en de Bomenstichting heeft het waterschap besloten de geplande weg om de boom heen te leggen.

Dijkversterking Hansweert is een groot en dynamisch project. Er zijn positieve ontwikkelingen rond de plek van de grenslinde. Noodzakelijke kabels en leidingen zijn verplaatst en het waterschap heeft benodigde gronden kunnen verwerven. Doordat dit is afgerond zijn een aantal belangrijke risico’s weggenomen. Hierdoor kon het ontwerp voor de nieuwe wegstructuur en de ruimte die nodig was nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden. En dat is goed nieuws: want door deze nieuwe kennis kan de grenslinde worden behouden.

Uiterste inspanning

Het waterschap was niet doof voor reacties uit de omgeving. Daarom heeft het waterschap een uiterste inspanning verricht. Er is een goede overlegsituatie ontstaan met de Bomenstichting. Door technisch overleg van de experts van het waterschap en de boomexperts is vervolgens een goede oplossing gevonden: De boom kan tóch blijven staan.

De weg kan, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, verlegd worden ten opzichte van het eerdere ontwerp. Hierdoor is het niet meer nodig om de boom te kappen. Tijdens de uitvoering van het werk worden zoveel als mogelijk maatregelen genomen om de grenslinde te beschermen en te zorgen dat de vitaliteit van de boom niet verder wordt aangetast.

Wat ging eraan vooraf?

Door de werkzaamheden aan de dijkversterking is het nodig om wegen te verplaatsen. In het oorspronkelijke ontwerp lag een van de nieuwe wegen op dezelfde locatie als de grenslinde, wat zou betekenen dat de boom verplaatst of gekapt zou moeten worden. Het waterschap maakte daarom in samenwerking met de Bomenstichting een verdere analyse om de beste oplossing te bepalen tussen de drie mogelijkheden: het aanpassen van het ontwerp met behoud van de grenslinde, het verplaatsen van de grenslinde of het kappen van de grenslinde. Door de risico’s voor de benodigde aankoop van de gronden en het kunnen verleggen van de kabels en leidingen, is in een eerdere fase besloten om de verplaatsing van de grenslinde verder te onderzoeken. Na een grondig onderzoek naar de conditie van de grenslinde werd duidelijk dat de overlevingskans van de boom bij verplaatsen klein was en daarom geen haalbare oplossing. Om de risico’s op vertraging en hogere kosten te kunnen beheersen, is in de tussentijd een kapvergunning aangevraagd. Gezien de actuele ontwikkelingen in het project kan de aanvraag ingetrokken worden.