Klimaat: aanpassen aan extremer weer

Klimaat: aanpassen aan extremer weer

Met kerntaken als droge voeten en voldoende water in de sloot, is klimaat de rode draad in het beleid en handelen van waterschap Scheldestromen. We passen ons werkgebied en werkwijze aan zodat hitte, extreme droogte, fikse buien en een stijgende zeespiegel niet direct bedreigend zijn. 

Met bijna 500 medewerkers werken we continu aan: 
•    sterke dijken en duinen. Hiermee zijn we voorbereid op een stijgende zeespiegel, nu en in de toekomst 
•    snellere afvoer van rioolwater: van riolering tot sloten om plaatselijk wateroverlast door fikse buien zoveel mogelijk te beperken 
•    het slimmer inrichten van ons watersysteem, zodat we (zoet) water beter kunnen opvangen en langer kunnen vasthouden.

Zeeland verandert mee

Samen met Zeeuwse organisaties werken we aan een klimaatbestendig Zeeland. Hoe we dat willen doen leggen we vast in een strategie: Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Lees meer over deze samenwerking én wat u zelf kunt doen op zeelandverandertmee.nl 
 

Duurzaam en circulaire economie

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

Zeeland verandert mee

Over klimaatverandering, wat er al gebeurt in Zeeland en wat u kunt doen.

Veilige waterkeringen

Veiligheid is prioriteit nummer 1